Team Ambulante ondersteuning (TAO)

Ons Team Ambulante Ondersteuning biedt behandeling en begeleiding aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand (op meerdere gebieden) en/of een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende problematiek op sociaal-emotioneel gebied of gedrag in de leeftijd van 0-12 jaar.

In het team Ambulante Ontwikkeling ondersteuning werken ontwikkelingsondersteuners. Zij hebben veel ervaring in het werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. De medewerkers ondersteunen kinderen, begeleiders en leerkrachten in het regulier (basis)onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, het kinderdagverblijf, de voorschool, de zorg-onderwijsgroepen, kinderdienstencentra en soms in de thuissituatie.

De ontwikkelingsondersteuner biedt ontwikkelingsgerichte ondersteuning om de vaardigheden van uw kind te vergroten. Daarnaast wordt gekeken wat uw kind met zijn/haar gedrag wil aangeven. Hierop kan het accent van de begeleiding ook gericht zijn op het voorkomen van achteruitgang. Om de ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op de begeleidingsvraag van uw kind, wordt een keuze gemaakt uit diverse methoden die dit team ter beschikking heeft. We bieden dus zoveel mogelijk zorg op maat.

Wat doet een ontwikkelingsondersteuner?

Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier in het eigen tempo. Afhankelijk van de hulpvraag van uw kind, bieden we op een of meer van de volgende gebieden ondersteuning:

 • verbeteren van de motoriek: lopen, een pen vasthouden, plakken en knippen
 • leren spelen, alleen, spel imiteren van een ander kind of samen
 • vergroten van de communicatie
 • vergroten van zelfstandigheid
 • vergroten van sociale vaardigheden
 • leren begrijpen wat er om hem/haar heen gebeurt
 • leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de groep
 • leren van (voorbereidende) schoolse vaardigheden
 • onderzoeken wat het kind met gedrag aangeeft.Bijsturing van het gedrag, zodat uw kind meer van het (onderwijs)aanbod kan profiteren.

Afhankelijk van de hulpvraag van uw kind zoeken we hierbij naar geschikte materialen om de ontwikkeling van uw kind steeds een stap(je) verder te helpen. 

Methodieken die we gebruiken

De methodieken die de ondersteuners gebruiken tijdens hun begeleiding bestaan uit:
 

 • Feuersteinmethode
 • De paddenstoelmethode (ODC)
 • Early Intervention (kleine stapjes)
 • Rekenlijn (stichting Scope)
 • Knip-knap/ Picto-lezen/ schrijfdans
 • Speltraining
 • Floorplay (onder supervisie)
 • Nederlandse gebarenondersteuning
 • Leespraat (stichting Scope)
 • Spelbegeleiding

Leespraat

Bij een leespraatsessie sluit de leespraatbegeleider aan bij het thema van school. Bij leespraat praat je met de pen. 

Spelbegeleiding

Bij een sessie spelbegeleiding speelt de begeleider met het kind en doormiddel van de begeleiding wordt de spelduur verlengd en het spelniveau uitgebreid.