Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO)

Wij bieden (hoog)specialistische jeugdhulp aan leerlingen op het speciaal (basis en voortgezet) onderwijs in de regio Amsterdam. In samenwerking met ouders en school helpen wij leerlingen om tot leren te komen en mee te kunnen doen aan het programma in de klas. 

Wat doet de SJSO van Cordaan Jeugd?

Cordaan Jeugd werkt intensief samen met het speciaal onderwijs en andere zorgaanbieders, om leerlingen op deze scholen een ononderbroken schoolloopbaan te bieden. Cordaan levert jeugdhulp individueel en in groepsverband, in - en buiten de klas. De jeugdhulp die het SJSO-team van Cordaan verleent, is altijd ondersteunend aan de doelen die op school zijn vastgesteld. Het jeugdhulptraject wordt samen met school, ouders en als het kan met de leerling zelf vormgegeven. 

Basisaanbod ‘Consultatie en Advies’

Naast een laagdrempelig jeugdhulptraject, bieden de SJSO-teams van Cordaan Jeugd preventieactiviteiten aan op scholen voor (basis- en voortgezet-) speciaal onderwijs. Deze activiteiten bestaan uit incidentele en kortdurende begeleiding van leerlingen en/of de ouders en pedagogische ondersteuning in de klas. Het SJSO-team geeft eveneens consultatie en advies binnen het schoolteam en doet observaties in - en om de klas of het schoolplein. 

Het doel van SJSO

Ons doel is kinderen een goede basis bieden door zorg en onderwijs op elkaar af te stemmen. Vaste hulpverleners zijn op school dichtbij en makkelijk te bereiken. Waarbij snelle inzet van jeugdhulp, vanuit een gezamenlijk doel mogelijk is. 

Vergoeding en indicatie

Het schoolteam informeert ouders/verzorgers over de werkwijze binnen de school en bespreekt of aanvullende inzet van SJSO wenselijk is. Bij leerlingen uit de gemeente Amsterdam en Diemen die in aanmerking komen voor specialistische jeugdhulp op het speciaal (voortgezet) onderwijs vindt de vergoeding plaats vanuit de Gemeente Amsterdam. U hoeft hier zelf niks voor te doen.  

Voor leerlingen woonachtig buiten Amsterdam of Diemen is afstemming met de eigen gemeente noodzakelijk. Als er een hulpvraag vanuit school is voor uw kind zal school en het SJSO-team hierbij bemiddelen. Het Ouder- Kindteam bij u in de buurt maakt met u, de  school van uw kind en de betrokken hulpverleners een perspectiefplan. Dit plan is nodig voor de aanmelding.  

Heeft uw kind een Wlz-indicatie? Dan kunt u in overleg met het schoolteam en het SJSO-team van Cordaan Jeugd bespreken welke extra inzet er mogelijk is wanneer dit wenselijk is voor uw kind. 

Informatie

Gaat uw kind naar het speciaal (basis) onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs? Heeft uw kind meer zorg en begeleiding dan de andere leerlingen nodig om mee te doen in klas? Neem dan contact op met het Zorgloket van Cordaan Jeugd of bespreek op school de mogelijkheden voor specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs.  

Zorgloket Cordaan Jeugd
T: (020) 630 62 62 
E: zorgloketjeugd@cordaan.nl