Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetstoornissen of burn-out.

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en beweging centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt u letterlijk in beweging of staat u juist stil bij ervaringen. Zo leert de u - en uw omgeving - om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. 

Voor wie?

Psychomotorische therapie (PMT) bij Cordaan is speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Mensen voor wie het ervaren van gedrag en de invloed daarvan op de omgeving en op het eigen lichaam gewenst is.

PMT is voor alle leeftijdscategorieën: kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. We proberen met behulp van de psychomotorische therapie gedragsverandering tot stand te brengen waardoor uw psychische klachten of problemen minder worden of zelfs verdwijnen.

Hulpvragen

Veel voorkomende hulpvragen zijn gericht op:

  • depressie
  • agressie
  • weerbaarheid
  • traumaverwerking
  • seksueel misbruik (dader/slachtoffer)
  • problemen met emotieregulatie
  • spanningsklachten

PMT kan u helpen als u moeite heeft met initiatief nemen, grenzen aangeven of agressie hanteren, als u spanning ervaart en moeilijk kunt ontspannen. Of als u weinig zelfvertrouwen heeft, een negatief zelfbeeld of moeite met afstand en nabijheid.

Diagnostiek

De psychomotorisch therapeut doet eerst onderzoek. Zij gebruikt de verwijsbrief van de gedragsdeskundige of arts, en doet - afhankelijk van de hulpvraag - een observatie of onderzoek in de dagelijkse situatie waar de problemen ontstaan. De therapeut ondervraagt ouders, begeleiders en doet soms testen.

Behandeling

Met alle verzamelde informatie uit het onderzoek stelt de psychomotorisch therapeut een behandelplan op. En formuleert duidelijk haalbare behandeldoelen.

De mogelijkheden voor behandeling zijn heel divers, en gericht op beweging (voetbal, hardlopen, gymen, zwemmen) of het lichaam (ademhalingsoefeningen, aandachttraining, ontspanningsoegeningen). Deze nieuwe ervaringen en vaardigheden helpen u om problemen te verkleinen of laten verdwijnen.

Multidisciplinair team

De psychomotorisch therapeut overlegt de bevindingen uit de observaties en het onderzoek en stemt deze af met u, uw verwanten en alle betrokken disciplines: uw (huis)arts, gedragskundige, logopedist, fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, enzovoort.

Waar?

De behandeling vindt meestal plaats in een oefenzaal of gymzaal, en soms in het zwembad. De behandeling kan ook buiten of in uw werk- of woonomgeving worden gedaan.

Kosten

Voor psychomotorische therapie heeft u een geldige CIZ-indicatie nodig voor de functie 'behandeling', of een aanvullende zorgverzekering.

Aanmelden

Aanmelden kan met een verwijzing van gedragsdeskundige, AVG of huisarts via:
E: pmtvg@cordaan.nl of
T: (020) 630 62 19