Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad behartigt de belangen van het personeel en van de organisatie en streeft naar een goede balans tussen die belangen. De Ondernemingsraad is een klankbord voor de werkgever en draagt door middel van adviezen, voorstellen en onderhandelingen bij aan een gezonde bedrijfsvoering.

De Ondernemingsraad behandelt onderwerpen die heel Cordaan aangaan of meer dan één sector betreffen. De Onderdeelcommissies Thuiszorg, V&V (Verpleging & Verzorging), Ondersteunende diensten, VGZ/GGZ (Verstandelijk Gehandicaptenzorg/Geestelijke Gezondheidszorg) behandelen onderwerpen die de sector betreffen.

De Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies behandelen geen individuele problemen, alleen collectieve zaken die meer mensen aangaan. 

De Ondernemingsraad heeft een aantal rechten, namelijk instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht, informatierecht en overlegrecht. Alle rechten en plichten van de Ondernemingsraad staan vermeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
De Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies worden ondersteund door het ambtelijk secretariaat. 

Meer info
Meer informatie lees je in deze folder over de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies
Heb je nog vragen? Stel ze aan de OR:
E: or@cordaan.nl.

 

 

Gerelateerde pagina's