Misafirhane

Misafirhane

  • Hudsonhof 1-9, Amsterdam
  • 06 18 58 47 20

Ontmoetingscentrum voor Turkse vrouwen en mannen

De Hudsonhof is een multiculturele ontmoetingsplek in De Baarsjes, net achter het Mercatorplein. Hier bent u welkom in Misafirhane, een dagvoorziening speciaal voor Turkse mannen en vrouwen. Ouderen met een Turkse achtergrond komen daar enkele dagen in de week bij elkaar. Bij Misafirhane kunt u terecht als u andere mensen wilt ontmoeten en leuke dingen doen.

Wat kan Misafirhane voor u betekenen?

Wij willen een gezellige plek bieden waar vrouwen en mannen met een Turkse achtergrond elkaar ontmoeten. U kunt deelnemen aan diverse activiteiten. We organiseren activiteiten waaraan u behoefte heeft en waarbij u zich thuis voelt. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u meedoet.

De Turkse cultuur

In Misafirhane hebben we respect voor uw cultuur en levensovertuiging. Er zijn aparte dagen voor vrouwen en mannen, en medewerkers met een Turkse achtergrond met wie u kunt spreken in uw moedertaal. Tussen de middag kunt u er een halal maaltijd gebruiken.

Stichting Vrienden van Hudsonhof

Stichting Vrienden van Hudsonhof steunt multicultureel centrum voor ouderen Hudsonhof in Stadsdeel West. De Stichting draagt bij aan actieve bevordering van sociale en maatschappelijke participatie van ouderen met verschillende culturele achtergrond.

Stichting Vrienden van de Hudsonhof staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34229395 en heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Openingstijden

Misafirhane is iedere dag - behalve zondag - open van 10.00 - 16.00 uur.
U kunt Misafirhane één, twee of drie dagen bezoeken. Als het nodig is regelen wij vervoer voor u.

 

Aanmelden

Om mee te doen aan activiteiten in Misafirhane heeft u een indicatie nodig van Gemeente Amsterdam of van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). Hierover krijgt u meer informatie bij uw huisarts of u komt langs bij de Hudsonhof. U vraagt dan naar de coördinator van Misafirhane. Voor meer informatie kunt u bellen met de Hudsonhof: (020) 233 71 95

Vergoeding

Doet u mee aan activiteiten bij Misafirhane, dan betaalt u een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK bepaalt de hoogte van deze bijdrage.

Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

Contact

  • Bel 06 18 58 47 20

    Woensdag, donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur

  • Bezoekadres

    Hudsonhof 1-9 | 1057 KP | Amsterdam

Bereikbaarheid

Misafirhane is goed bereikbaar met tram 7 en 13, en bussen 15 en 18 (halte Mercatorplein). Komt u met de auto? Houd dan rekening met betaald parkeren. Op zondag en op feestdagen parkeert u gratis.