Kraka-e-Sewa

Kraka-e-Sewa

  • Anton de Komplein 60hs, Amsterdam
  • (020) 312 39 51

Ontmoetingscentrum met zorg voor Surinaamse ouderen en steun voor hun verwanten

Kraka-e-Sewa is een ontmoetingscentrum waar Surinaamse ouderen met beginnende dementie en hun verzorgers met hun vragen terecht kunnen. 'Kraka' is Surinaams voor 'steun', bij ons: steun aan de man, vrouw, kinderen, familieleden en vrienden die een familielid thuis verzorgen met beginnende dementie. 'Sewa' komt van het Hindiwoord 'zorg': de zorg aan de bezoekers van het ontmoetingscentrum.

Activiteiten

U kunt hier iedere dag meedoen aan activiteiten die aansluiten bij de wensen van onze bezoekers: handenarbeid, gymnastiek, Surinaamse muziek beluisteren, krant lezen, odo's voordragen, uitjes, Bigi sma tori, wandelen enzovoort. De activiteiten worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers.

Iedere dag bereiden de bezoekers, medewerkers en vrijwilligers samen een smakelijke maaltijd met verse producten in de keuken van Activiteitencentrum Reigersbos. Daarna eten we samen.

Steun voor mantelzorgers

Wanneer u mantelzorger bent, dan kunt u ook bij ons terecht. We steunen mantelzorgers in de zorg voor hun familielid. Dit kan praktische steun zijn, informatie of advies. Sommige verzorgers zijn vaak aanwezig in het centrum, anderen gebruiken de dagverzorging om eindelijk tijd voor zichzelf te hebben: zij vullen dit op eigen wijze in. Mantelzorgers kunnen deelnemen aan informatiebijeenkomsten, het spreekuur en de gespreksgroep. Tijdens het spreekuur kunnen zij persoonlijke problemen bespreken. Hebben deze problemen te maken met zingevingsvraagstrukken? Dan roepen we de hulp in van een imam, een Hindoepriester, een Wintideskundige, een dominee of een andere geestelijke verzorger.

Vergoeding van de zorg

De zorg die u krijgt bij Kraka-e-Sewa wordt vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor Wlz-zorg. Wie zorg uit de Wlz krijgt, betaalt een verplichte eigen bijdrage. Dat heeft de overheid geregeld.

Informatie over de verplichte eigen bijdrage kunt u krijgen bij het CAK.

Wat betaalt u zelf?

Voor sommige zaken betaalt u zelf. Bijvoorbeeld de zorgverzekering die u afsluit voor ziektekosten. Of de wasservice voor uw eigen kleding.
U kiest zelf welke aanvullende diensten u wilt hebben, naast alles wat de Wlz vergoedt. Cordaan houdt zich aan de landelijke regels over wat de zorginstelling betaalt en wat u zelf betaalt. In de brochure 'Wie betaalt wat? Verstrekkingen Verpleging & Verzorging' leest u alles over deze regels.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor dagverzorging bij Kraka-e-Sewa via uw huisarts. Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks bellen met Kraka-e-Sewa: 
(020) 113 16 01. 

Contact

  • Bel (020) 312 39 51

    maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

  • Bezoekadres

    Anton de Komplein 60hs | 1102 DR | Amsterdam

Bereikbaarheid

Kraka-e-Sewa is goed bereikbaar met bussen 41, 47 en 66 (halte Anton de Komplein) of met de metro (halte Bijlmer Arena). Komt u met de auto? Houdt dan rekening met betaald parkeren.