KDC de Kring

KDC de Kring

 • Soestdijkstraat 2, Amsterdam
 • (020) 312 23 76

Kinderdienstencentrum De Kring

De Kring is een kinderdienstencentrum (KDC) in Gaasperdam, Amsterdam Zuidoost: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.

De dag

De Kring lijkt veel op een school. In kleine groepen doet uw kind samen met leeftijdsgenootjes spel- en leeractiviteiten die passen bij hun leeftijd en mogelijkheden. We gaan ook elke dag naar buiten. Tussen de middag eet uw kind samen met de andere kinderen.

De leeftijd van de kinderen op een De Kring varieert van 9 tot 18 jaar.

Persoonlijke begeleiding

In De Kring zijn altijd vertrouwde begeleiders op de groep. Zij hebben persoonlijke aandacht voor uw kind en sluiten aan bij haar of zijn mogelijkheden.

Naast de begeleiders heeft De Kring diverse therapeuten zoals logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en gedragsdeskundigen. Zij werken individueel met uw kind, maar ook met kinderen in groepjes. Deze therapeuten adviseren u en de begeleiders.

Onze werkwijze

De eerste drie maanden observeren en testen we uw kind. Dat doen de groepsbegeleiders, gedragsdeskundigen en de therapeuten. We bekijken hoe we de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van uw kind kunnen stimuleren. Daarna maken we een ondersteuningsplan. Dit is een leerprogramma dat inhaakt op de behoeftes, het niveau en de mogelijkheden van uw kind. Dit plan bespreken we met u en zo nodig passen we het programma in de tijd aan.

NSO en BSO

In De Kring is opvang mogelijk na sluitingstijd van de kinderdienstencentra. Deze naschoolse opvang (NSO) is voor kinderen van 4 tot 18 jaar die overdag verblijven in onze kinderdienstencentra. In beperkte mate kunnen ook kinderen die speciaal onderwijs volgen terecht in onze NSO.

Tijdens schoolvakanties kan uw kind terecht in onze buitenschoolse opvang (BSO). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vindt deze plaats in De Kring of De Schuit. De groepen voor BSO bestaan uit zeven kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus. Elke groep heeft twee deskundige begeleiders. Zij organiseren leuke en ontspannende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind. Voor uitstapjes en extraatjes vragen we een kleine bijdrage per week.

Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden voor dagactiviteiten in De Kring, ga dan naar het Ouder Kind Team bij u in de buurt. Zij maken met u een Perspectiefplan. Dit plan is nodig voor aanmelding. Daarnaast geldt ook nog steeds de Wet langdurige zorg (Wlz).

 1. Indicatie aanvragen

  Een Wlz-indicatie geeft ook toegang tot KDC De Kring

 2. Kom eens langs

  Bent u geïnteresseerd in De Kring? Of heeft u vragen? Bel gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom voor een rondleiding.

 3. Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Cordaan Jeugd:
  (020) 630 62 62

Contact

 • Bel (020) 312 23 76

  maandag t/m vrijdag van 08:45 uur tot 16:30 uur

 • Bezoekadres

  Soestdijkstraat 2 | 1107 HG | Amsterdam

Bereikbaarheid

KDC De Kring is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Metrostation Reigersbos is op loopafstand. De metro's 50 en 54 brengen u naar het centrum van Amsterdam en het Centraal Station. Komt u met de auto? Dan parkeert u bij KDC De Kring gratis.