Leveringsvoorwaarden VVT

Op deze pagina vindt u de Algemene en Bijzondere Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw zorgovereenkomst met Cordaan Verpleging en Verzorging Wonen met Verblijf. Mocht u eventueel een papieren versie wensen, dan kunt u dit bij de locatiemanager kenbaar maken.

Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.