Leveringsvoorwaarden VVT

Op deze pagina vindt u de Algemene en Bijzondere Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw zorgovereenkomst met Cordaan Verpleging en Verzorging Wonen met Verblijf. Mocht u eventueel een papieren versie wensen, dan kunt u dit bij de locatiemanager kenbaar maken.

Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Algemene Leveringsvoorwaarden Cordaan VVT

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met uw wijkteam. Het telefoonnummer van het wijkteam vindt u op uw logboek. Meer informatie over de Algemene Leveringsvoorwaarden VVT leest u in deze brochure.