Een illustratie van allemaal gekleurde vormen, waaronder vier met gezichtjes en één hart.

Kinderwens, Ouderschap & Seksualiteit

Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit biedt hulp en ondersteuning bij uiteenlopende vragen die met deze onderwerpen te maken hebben.

Praten over seksualiteit, een kinderwens en ouderschap helpt om verder te komen. Dit geldt voor iedereen. Zowel voor begeleiders als cliënten en verwanten.

Het kenniscentrum Kinderwens & Ouderschap en Kennisnetwerk Seksualiteit is geen fysiek centrum. Het is een netwerk van partijen, binnen en buiten Cordaan, stedelijk, landelijk en internationaal. 

Producten

 • Bij seksualiteit, een kinderwens en ouderschap spelen eigen opvattingen vaak (onbewust) meer mee dan bij andere onderwerpen. Betrek daarom regelmatig anderen.

  We houden ons aan de rechten en plichten van ons allemaal. Deze zijn opgenomen in dit boekje. In gesprek met elkaar zijn dit de kaders waarbinnen je je beweegt.

  Visie en handelingskader(download link)
 • Dit boekje is samengesteld door Fiona Rotmans, ervaringsdeskundige bij Buro ErvaringsKracht.

  Tips en inzichten van ervaringsdeskundigen(download link)
 • Iedereen heeft recht op informatie over seks. En op goede hulpverlening. Dit boekje kan je helpen om te praten over seks. En om je vragen te stellen. En dat je weet bij wie je terecht kunt

  Boekje Praten over Seks(download link)
 • Deze handreiking kun je samen met het boekje ‘Praten over seks’ doornemen en bespreken. 

  Handreiking bij boekje Praten over Seks(download link)

Wat doen wij?

De thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking spelen gedurende het leven een (terugkerende) rol. Ze zijn voortdurend in beweging, maatschappelijk in ontwikkeling en zorgen vaak voor dilemma’s die je eigen morele kompas in verwarring brengen. Dat vraagt veel van zowel medewerkers als cliënten, als hun netwerk.

Het expertisecentrum en kennisnetwerk draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Er wordt verbinding gelegd met andere mensen die werken rondom de  thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking. Hierbij worden bestaande en te ontwikkelen netwerken inzichtelijk gemaakt en gestreefd naar uitwisseling tussen praktijk, wetenschap en kenniscentra.

Dit alles met als doel: kwalitatieve verbetering van ondersteuning aan cliënten en medewerkers op de thema’s seksualiteit, kinderwens en ouderschap.

Een illustratie van een blauwe vorm met oogjes en daaronder twee gele handen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over wonen, dagbesteding, werken, behandeling of begeleiding? Bel of mail ons:

Zorgloket Jeugd

We zijn te bereiken op telefoonnummer

(020) 630 62 62

Kunnen we de telefoon niet opnemen? Stuur dan een e-mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl.