Locatie

SKO De Haven

Zorg en opvang voor kinderen van 2 tot ongeveer 6 jaar

IJzerwerkstraat 5 & 9, Amsterdam

(020) 630 61 70
Een illustratie van paarse vorm met een lachend gezichtje. Daarnaast kleine gekleurde vormen.

Wanneer jouw kind geen passende zorg kan krijgen op een regulier kinderdagverblijf, is De Haven misschien een fijne plek voor jouw kind om zich verder te kunnen ontwikkelen. Stap voor stap en op zijn eigen manier.

Bij De Haven zijn er deeltijdgroepen met 7 kinderen en 2 begeleiders per dag. Wij kijken welke groep passend is voor jouw kind.

Wat biedt De Haven?

 • De Haven is open van 8.45 uur tot en met 14.30 uur. Wij bieden een duidelijk dagprogramma dat helpt de kinderen om zich veilig te voelen en zich zo optimaal mogelijk, op hun eigen manier en tempo te kunnen ontwikkelen.

  Gedurende de dag komen er diverse activiteiten aan bod. De kinderen doen samen spel- en leeractiviteiten die passend zijn bij hun leeftijd en mogelijkheden.

 • Op de groep kunnen de kinderen spelen met allerlei speelgoed en ontwikkelingsmateriaal zoals: de treinbaan, auto’s, puzzels, klei en dieren.

  Naast de groep hebben we verschillende ruimtes, namelijk de tuin, speelhal, snoezelruimte en de senso-ruimte. 

  In de speelhal hebben de kinderen de gelegenheid om te bewegen te springen op de trampoline, met ballen spelen, springen op de trampoline en klimmen over verschillende obstakels.

 • Buiten is er een tuin waar de kinderen kunnen rondrennen, schommelen, fietsen, spelen in de zandbak en stoepkrijten.  

  Binnen hebben wij een aparte Senso-ruimte. Dit is een ruimte waar de kinderen spelen met de zand/water tafel. Ook is er op De Haven een snoezelruimte. Hier kunnen kinderen tot rust komen. We prikkelen de zintuigen door middel van bewegende lichtjes, rustgevende muziek en het voelen van verschillende materialen en vormen. 

  In de verschillende ruimtes heeft jouw kind de mogelijkheid om in een veilige omgeving op onderzoek uit te gaan en kan er op verschillende manieren gewerkt worden aan doelen.

 • De Haven is een begeleidingslocatie, dit betekent dat wij op locatie geen behandeling geven. 
   
  Wel kunnen wij de expertise van onze gedragsdeskundige, ergotherapeut en video interactiebegeleider inzetten. Hieruit kunnen wij advies geven over het inzetten van externe behandelaren.

 • Op De Haven bieden wij Totale Communicatie aan. Voor de meeste kinderen op De Haven is taal nog een uitdaging.

  Wij helpen de kinderen door het gebruik van ondersteunende gebaren, foto's en voorwerpen als verwijzer. Ook zetten wij liedjes in voor het aan -en afkondigen van een activiteit.

  Door deze vorm van communicatie in te zetten en een vaste dagplanning te hebben, proberen we de dag voor de kinderen zo duidelijk mogelijk te maken.

  We bieden structuur en creëren op deze manier veiligheid waardoor ze zich stapje voor stapje kunnen ontwikkelen.  

 • Wij ondersteunen kinderen bij het ‘leren’ spelen. Spelen is de manier voor jonge kinderen om zichzelf te leren kennen en om hun omgeving te ontdekken.

  Voor veel kinderen met een ontwikkelingsachterstand is spelen niet vanzelfsprekend. We ondersteunen de kinderen door aan te sluiten bij de interesses en belevingswereld van het kind.

  Vanuit het ervaren van plezier met elkaar, krijgen kinderen in kleine stapjes steeds meer interesse krijgen voor hun omgeving. Waardoor samen spelen leuker wordt en de interactie met het kind toeneemt.

“Ieder kind heeft recht op een warme liefdevolle omgeving waarin het zich veilig voelt. Alleen dan voel je je gezien, kun je je hechten, kun je ontwikkelen en leren.”
Tess Begeleider De Haven

Groep Oceaan: reguliere kinderopvang met extra ondersteuning

Onlangs is er op De Haven, in samenwerking met Combiwel, een nieuwe groep gestart: Oceaan. Voor kinderen van 2-4 jaar met een grotere ondersteuningsbehoefte en waarbij de onderliggende oorzaak nog onduidelijk is. 

Op de groep werkt een pedagogisch medewerker vanuit de kinderopvang en een gespecialiseerde leidster vanuit Cordaan. De basis is kinderopvang, dit betekent dat je een ouderbijdrage naar inkomen betaalt. Voor de extra ondersteuning vanuit Cordaan is een perspectiefplan nodig. Dit plan wordt gemaakt door de Ouder- en Kind adviseur bij jou in de buurt.  

Groep oceaan is een groep van 7-8 kinderen. Op de groep staan spelen, leren, ontdekken en beleven centraal. Er is een vast dagprogramma, rekening houdend met de behoefte van het individuele kind. 

Op de groep is keuze uit: 
- Opvang op maandag en dinsdag, óf: 
- Opvang op woensdag en donderdag. 
De kinderen kunnen tussen 8.45 uur en 9.00 uur gebracht worden en tussen 14.15 en 14.30 uur opgehaald worden.

Veelgestelde vragen

 • Een Kinderdienstencentrum (KDC) biedt 5 dagen per week begeleiding en behandeling aan kinderen. Denk aan een gedragsdeskundige die psychologische onderzoeken uitvoert, logopedie, video-interactiebegeleiding en indien nodig ergotherapie. 
   
  Specialistische Kinderopvang (SKO) is dagopvang voor kinderen tot 5 jaar en biedt geen behandeling, maar alleen begeleiding. Deeltijdplaatsing is mogelijk voor een paar dagen per week. 

 • Voor plaatsing op een KDC of SKO is een Jeugdwet indicatie nodig van de gemeente of een WLZ-indicatie. Het Zorgloket Jeugd kan uitleg geven over hoe je deze indicatie aanvraagt.

 • In principe wordt alles vanuit de indicatie betaald. Vanuit Cordaan is het mogelijk om een reiskostenvergoeding aan te vragen voor als je je kind zelf brengt en ophaalt.

 • Vanuit de basis zou er voor iedereen die in Amsterdam woont vervoer moeten zijn. Echter is er sprake van een stedelijk vervoersprobleem. Daarom vragen we ouders zo veel mogelijk om hun kind(eren) zelf te brengen en te halen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kijken ouders zelf met de locatie kijken of er vervoer geregeld kan worden. Voor kinderen die buiten Amsterdam wonen is vervoer niet mogelijk.

Aanmelden

 1. 1 Aanmelden

  Als je je kind wilt aanmelden ga dan naar het Ouder- en Kindteam bij jou in de buurt.

 2. 2 Vragen over Cordaan of de aanmelding?

  Neem dan contact op met het Zorgloket Cordaan Jeugd. Samen brengen we in kaart wat je nodig hebt en bespreken we de mogelijkheden. Ook kijken we wat er nog nodig is om dit te regelen. We gaan op zoek naar een passende vorm van ondersteuning en houden zoveel mogelijk rekening met je wensen.

 3. 3 Rondleiding

  Als we een passende vorm van ondersteuning hebben gevonden, ontvang je een uitnodiging voor een rondleiding, het verdere verloop van de aanmelding wordt nog met je besproken.

Contact

De Haven is goed bereikbaar. Bussen 35 en 36 stoppen bij de halte Pomonastraat en met de NDSM-pont vaar je over het IJ naar het Centraal Station. Kom je met de auto? Dan parkeer je gratis.

Adres

IJzerwerkstraat 5 & 9
1033 RJ Amsterdam 
(020) 630 6170

Een illustratie van een blauwe vorm met oogjes en daaronder twee gele handen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over wonen, dagbesteding, werken, behandeling of begeleiding? Bel of mail ons:

Zorgloket Jeugd

We zijn te bereiken op telefoonnummer

(020) 630 62 62

Kunnen we de telefoon niet opnemen? Stuur dan een e-mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl.