Een illustratie van vier gekleurde vormen waarvan één met een gezichtje.

Gezinscoach

Samen willen we ervoor zorgen dat kinderen thuis kunnen opgroeien.

Als ouder ken jij jouw kind het best, maar soms loopt het thuis vast. De gezinscoach gaat met jou op zoek naar wat bij jullie als gezin past of nodig is,  zodat jullie straks weer met zelfvertrouwen verder kunnen.

De gezinscoach geeft opvoedondersteuning of intensieve gezinsbehandeling aan ouders en opvoeders. Dit doen we bij voorkeur bij jullie als gezin thuis, omdat daar ook de opvoeding (voornamelijk) plaats vindt.   

De behandeling richt zich op het (aan)leren van nieuwe (opvoed)vaardigheden en het meer betrekken van jullie sociale netwerk.

Twee vrouwen met donker, ingevlochten haar staan in de keuken en kijken lachend naar een jongetje op een gele stoel.
Een vrouw met donker, ingevlochten haar zit op een bank en houdt de hand vast van een jongetje.

Aanmelden

 1. 1 Aanmelding

  Als je je kind wilt aanmelden ga dan naar het Ouder- en Kindteam bij jou in de buurt.

 2. 2 Vragen over Cordaan of de aanmelding?

  Neem dan contact op met het Zorgloket Cordaan Jeugd. Samen brengen we in kaart wat je nodig hebt en bespreken we de mogelijkheden. Ook kijken we wat er nog nodig is om dit te regelen. We gaan op zoek naar een passende vorm van ondersteuning en houden zoveel mogelijk rekening met je wensen.

 3. 3 Kennismaking

  Als we een passende vorm van ondersteuning hebben gevonden, ontvang je een uitnodiging voor een kennismaking, het verdere verloop van de aanmelding wordt nog met je besproken.

Wat biedt de gezinscoach?

 • De gezinscoach werkt methodisch samen met het gezin en andere betrokken hulpverlening. De hulpverlening is doelgericht en duurt ongeveer 9 maanden tot 2 jaar. 

  De gezinscoaches werken met de methodieken/interventies ‘HouVast’, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), Signs of Safety (SOS) en aan de hand van Triple C. We werken altijd systeemgericht.

  Het doel van de begeleiding en behandeling is het samen met ouders vormgeven van een gezond en veilig opvoedklimaat. 

 • Gezinscoaches bieden opvoedondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen waar een kind met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking en/of een (aanstaande) ouder met een (licht) verstandelijke beperking deel vanuit maakt. 

  Hulpvragen waarmee bijvoorbeeld aangemeld kan worden zijn gericht op (zorgen over) de opvoeding, ontwikkelingsbedreiging bij het kind, aanbrengen van structuur en stabiliteit in de gezinssituatie, aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind en vergroten van opvoedvaardig heden bij de (aanstaande) ouder en opvoeder.

 • Heb je een kinderwens en vragen over je zwangerschap, de bevalling en de periode daarna? Dan kan de gezinscoach jou ondersteunen. Dit noemen wij ‘kinderwens training’.

  De gezinscoach komt bij jou thuis om jouw wensen en ideeën over het ouderschap en opvoeden te bespreken.

  Samen met de gezinscoach denk je na over wat het ouderschap voor jou in jouw situatie betekent. 

 • Bij Cordaan Jeugd bieden wij ambulante gezinsondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of uit Jeugdwet.  

  Ook kan je aangemeld worden via het Ouder- en Kindteam, via een Gecertificeerde Instelling (WSS, JBRA, LDH) of kan er via de 10 kernpartners worden doorverwezen . 

  Als het nodig is kan Zorgloket Jeugd je helpen bij het aanvragen van een indicatie of verwijzing.

Twee vrouwen met donker, ingevlochten haar staan in de keuken en kijken lachend naar een jongetje op een gele stoel. De ene vrouw geeft het jongetje een snoepje.
Een illustratie van een blauwe vorm met oogjes en daaronder twee gele handen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over wonen, dagbesteding, werken, behandeling of begeleiding? Bel of mail ons:

Zorgloket Jeugd

We zijn te bereiken op telefoonnummer

(020) 630 62 62

Kunnen we de telefoon niet opnemen? Stuur dan een e-mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl.