Informatie voor werkgevers

Het Leerwerkbedrijf is een onderdeel van Cordaan waarin Cordaan ondersteuning biedt aan mensen met een beperking die werk zoeken. Mensen die met werklust en enthousiasme voor u aan de slag kunnen gaan. Met de juiste begeleiding kunnen deze werknemers zich meer dan nuttig maken. Het Leerwerkbedrijf zorgt voor die begeleiding. Werkgevers die met onze mensen werken, krijgen enthousiaste medewerkers plús de begeleiding om dat enthousiasme in goede banen te leiden.

Bent u werkgever en wilt u samenwerken met Het Leerwerkbedrijf? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden.

Samen Werken aan werk

Mensen met een arbeidsbeperking zijn niet beperkt in werklust en enthousiasme. Integendeel. Ze willen zich - net als ieder ander mens - nuttig maken, en daar ondersteunen we graag bij. Binnen het Leerwerkbedrijf ziet dit er niet alleen uit als werk, het is ook echt werk. In meer dan 70 Amsterdamse bedrijven waarmee we samenwerken. En als dat (nog) een stap te ver is bieden we leerwerktrajecten in onze eigen ambachtelijke werkplaatsen verspreid door de stad of binnen de gespecialiseerde dagbesteding.

Wat is het Leerwerkbedrijf?

Het leerwerkbedrijf is een onderdeel van Cordaan wat er op gericht is zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke of psychische beperking aan een passende en/of reguliere baan te helpen. Daarvoor bieden we zelf werk- en ontwikkelplekken aan, maar ook in samenwerking met sociale en commerciële partijen.

Het werk varieert in werkzaamheden, sector, mate van beschutting en mate van begeleiding, waarbij persoonlijke individuele trajecten altijd de maatstaf zijn.

Voor wie is het leerwerkbedrijf?

Het Leerwerkbedrijf is er voor mensen van 18 jaar en ouder in Amsterdam die door een verstandelijke of psychische beperking er niet in slagen om binnen het gewone werkaanbod zelf werk te vinden. Onze werknemers zijn:

  • Zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke of psychische beperking;
  • Deelnemers van instellingen in de verstandelijke- en geestelijke gezondheidszorg (VGZ - GGZ);
  • Jongvolwassenen met een verstandelijke of psychische beperking die het speciaal onderwijs verlaten zonder uitzicht op een baan.

Wat doen we voor werkgevers?

Het Leerwerkbedrijf is een dynamische organisatie, die zich aanpast aan de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers. Begeleiding op maat is ons motto, en dat geldt zowel voor u als wergever als voor de mensen die voor u gaan werken.

Wij komen graag met u in gesprek om met u te kijken waar voor u de kansen liggen, en hoe wij u daar het beste bij kunnen ondersteunen.

Wat doen we voor werknemers?

Om mensen zo goed en gericht mogelijk aan werk te helpen én te helpen bij het werk, doen we verschillende dingen:

  • We hebben een uitgebreid orienterend gesprek (intake) met aansluitend een observatieperiode.
  • We maken samen met de werknemer een ontwikkelingsplan en geven begeleiding.
  • We hebben een leer- & trainingsaanbod (algemene beroepsvaardigheden, vaktechnische vaardigheden, waar mogelijk met erkende certificaten).
  • We geven werkbegeleiding; direct en op afstand (jobcoach).