Geestelijke verzorging

Als u zorg ontvangt van Cordaan, of in een locatie van Cordaan verblijft, krijgt u veel indrukken te verwerken. Dit kan bij u vragen, gedachten en gevoelens oproepen: 'Heb ik zelf nog iets te zeggen over mijn leven?' 'Ik raak mezelf kwijt.' 'Ik voel me verdrietig en radeloos.' 'Wat geeft mij vertrouwen, kracht en inspiratie?' Met al deze vragen kunt u terecht bij de geestelijk verzorgers van Cordaan.

Wilt u met een geestelijk verzorger in gesprek? Klik op de contactlijst voor de geestelijk verzorger op uw locatie, of stuur een e-mail naar: geestelijkeverzorging@cordaan.nl

Voor iedereen

Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle cliënten en bewoners van Cordaan, en hun familieleden. Zij bieden aandacht en ondersteuning, zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, levensvisie of geloof.

Wat kunnen geestelijk verzorgers bieden?

  • individuele aandacht en begeleiding voor u en uw familie
  • vieringen, kerkdiensten, herdenkingsbijeenkomsten
  • rituelen bij bijzondere levensmomenten
  • zorg op weg naar en rond het levenseinde
  • ondersteuning bij het nemen van moeilijke beslissingen
  • rol van vertrouwenspersoon voor u en uw familie
  • verzorgen van gespreks- en ontmoetingsgroepen
  • verzorgen van belevingsconcerten op afdelingen PG.