Ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking

Deze vorm van ergotherapie is bedoeld voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten worden gehinderd door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Een ergotherapeut helpt bij het vinden van oplossingen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

De therapeut geeft advies, behandelt en heeft een signalerende functie.

Voor wie?

Ergotherapie is voor iedereen met een verstandelijke of meervoudige beperking die woont bij Cordaan en die door haar beperking hinder ondervindt bij het dagelijks handelen. Ook mensen die nog thuis wonen of bij een andere organisatie, bijvoorbeeld Amsta of Philadelphia, kunnen bij Cordaan ergotherapie krijgen.

Heeft u een behandelindicatie? Dan schrijft uw gedragsdeskundige of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) een verwijzing voor ergotherapie. Heeft u geen behandelindicatie, dan is een verwijzing van de huisarts nodig. Dit geldt ook voor mensen die nog thuis wonen of bij een andere organisatie.

Wat doet een ergotherapeut?

De ergotherapeut helpt u oplossingen te vinden voor problemen die uw functioneren belemmeren. Samen zoekt u naar mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk te wonen, werken en ontspanningsactiviteiten te doen.

Na uw aanmelding doet de ergotherapeut onderzoek. Als uw hulpvraag in kaart gebracht is, stelt de therapeut een behandelplan op en start de behandeling. De ergotherapeut bespreekt en beschrijft haar bevindingen en stemt deze af met u, uw verwant(en) en andere betrokken therapeuten, artsen, begeleiders enzovoort.

Advies & ondersteuning

De ergotherapeut geeft advies en ondersteuning bij hulpmiddelen en voorzieningen zoals:

 • rolstoelen,
 • tilliften/ tilhulpmiddelen,
 • douchehulpmiddelen,
 • kleine hulpmiddelen als bestek e.d.,
 • aangepast meubilair.

Advies & ondersteuning

De ergotherapeut kan ook adviseren en ondersteunen bij:

 • fysieke belasting
 • decubitus (preventie)
 • BOPZ maatregelen of het verminderen daarvan
 • valgevaar
 • fijne motoriek en handfunctie
 • woningaanpassingen en inrichting van woningen

Expertise

Naast de gebruikelijke vormen van ergotherapie binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, heeft onze vakgroep speciale expertise op het gebied van:

 • Sensorische informatieverwerking voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking
 • Zitten en positioneren bij mensen met een meervoudige beperking

Sensorische informatieverwerking (SI)

Sensorische informatieverwerking (SI) betekent dat we informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam via de zintuigen kunnen opnemen, stukjes informatie met elkaar kunnen verbinden en er op de juiste manier op kunnen reageren. Een verstandelijke of meervoudige beperking kan zorgen voor een verstoring binnen deze informatieverwerking en voor extra beperkingen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verminderen.

Een ergotherapeut die gespecialiseerd is in sensorische informatieverwerking onderzoekt met welke zintuigelijke prikkels u moeite heeft. Dit kan zijn omdat prikkels niet goed binnen komen, of juist omdat ze te sterk binnenkomen. Handen voor de oren bij harde geluiden, niet achteruit in de bus of trein willen zitten, veel in een stoel op een bank hangen of tegen begeleider aan: dit kunnen allemaal signalen zijn van een verstoorde sensorische informatieverwerking.

Waar?

We bieden ergotherapie op verschillende woonlocaties en dagbestedingslocaties van Cordaan.

Kunt u niet makkelijk de deur uit? Als het nodig is geven we de behandeling bij u thuis.

Kosten

Woont u bij Cordaan en heeft u een individuele behandelindicatie? Dan betaalt de Wlz. De gedragsdeskundige of AVG-arts verwijst u door.

Heeft u geen behandelindicatie? Dan wordt de ergotherapie gefinancierd door de zorgverzekering. Wie ouder is dan 18 jaar heeft recht op maximaal tien uur therapie, en betaalt een eigen bijdrage.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ergotherapie? Stuur dan een e-mail naar:
ergotherapievg@cordaan.nl

Voor behandeling heeft u een verwijzing nodig van huisarts, AVG of gedragsdeskundige, en een geldige CIZ indicatie met behandeling of zorgverzekering.