De gespecialiseerd hartfalen/ CVRM verpleegkundige

De hartfalen/ CVRM verpleegkundige is een aanvulling in de thuissituatie voor patiënten met hartfalen/ CVRM. Deze verpleegkundige helpt - door een aantal huisbezoeken - voorkomen dat een patiënt/ cliënt direct na ontslag uit het ziekenhuis snel weer wordt opgenomen in het ziekenhuis. Specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, wijkverpleegkundige en hun teams kunnen hun patiënt/ cliënt bij de hartfalenverpleegkundige aanmelden.

Dit doet de hartfalenverpleegkundige in de thuissituatie:

 • uitleg en inzicht geven in het ziektebeeld;
 • uitleg en begeleiding geven over werking en bijwerkingen van de medicijnen;
 • ondersteuning bieden in zelfmanagement met zolang mogelijk behoudt van zelfredzaamheid;
 • advies en begeleiding geven bij vochtbeperking en natriumbeperkt dieet;
 • stimuleren van gezond gedrag (meer bewegen, gezonde voeding e.d.)
 • begeleiding geven bij ongezond gedrag (overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik)
 • begeleiding geven bij angst en depressies passend bij het ziektebeeld;
 • voorkoming en verergering van de klachten;
 • regelmatig controle en bijhouden van gewicht, bloeddruk en saturatie;
 • in kaart brengen van het netwerk rondom de cliënt;
 • ondersteuning bieden bij de mantelzorg;
 • palliatieve zorg bieden in de eindfase van hartfalen.

Aanmelden
U meldt uw patiënt direct aan via ons (beveiligde) e-mailadres: hartfalen@cordaan.nl Vermeld in uw mail vraagstelling, naam en telefoonnummer van de patiënt, en voeg de meest recente medische brief van huisarts/ specialist toe.

Hierna nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met uw patiënt/ cliënt.