De Astma/COPD verpleegkundige

De Astma/COPD verpleegkundige brengt huisbezoeken aan kinderen met Astma en volwassenen met Astma of COPD en brengt de thuissituatie voor u in kaart.

Doel van de huisbezoeken is verergering van de ziekte te voorkomen en de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren. De astma/ COPD verpleegkundige  geeft advies, instructie en voorlichting (AIV) over het ziektebeeld en de bijbehorende behandeling c.q. leefstijl.

De Astma/COPD verpleegkundige kunt u consulteren voor:

 • patiënten met huisstofmijtallergie voor advies over gezond woongedrag/leefklimaat (vochtreductie, aankleding woning, woonaanpassing);
 • patiënten met aanhoudende klachten;
 • draaideurpatiënten na ziekenhuisopname;
 • patiënten met zuurstof;
 • patiënten met ernstige Astma/ COPD om de ADL/HDL behoeften in de thuissituatie in kaart te brengen;
 • patiënten met COPD in de palliatieve fase;
 • ondersteuning van de mantelzorger;
 • instructie van inhalatiemedicatie, met name het vernevelen;
 • het aanpassen van de leefstijl.

Werkwijze
De Astma/COPD verpleegkundige neemt een verpleegkundige anamnese af en stelt een verpleegkundige diagnose. De verpleegkundige maakt zonodig een zorgplan en begeleidt bij de uitvoering. Dit gebeurt in samenwerking met huisarts, familie en andere hulpverleners. Er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen.

Communicatie
Indien nodig neemt de Astma/COPD verpleegkundige contact op met de verwijzer of andere hulpverleners. De huisarts, de cliënt en de verwijzer ontvangen een verslag van de resultaten van de contacten.

Aanvullende informatie

 • de cliënt betaalt geen eigen bijdrage;
 • deze zorg valt buiten de DBC dus kunnen zowel naast de DBC 1e en 2e lijn ingezet worden, ze zijn aanvullend.

Aanmelding en bereikbaarheid
De Astma/COPD verpleegkundige kan op werkdagen overdag worden bereikt via:

T: (020) 229 02 10
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Gerelateerde pagina's