Een jonge vrouw met halflang donker haar en een knotje in groene trui steekt haar duim op. Erboven een plaatje van een groen kwaliteitskeurmerk

Kwaliteit

Bij Cordaan willen we de best mogelijke zorg en ondersteuning geven aan al onze cliënten. Het evalueren en verbeteren van ons uitgebreide zorg- en ondersteuningsaanbod is binnen onze organisatie dan ook een voortdurend proces.

Onze kwaliteitsrapporten bieden een gedetailleerd overzicht van onze prestaties in verschillende zorgdomeinen en laten zien hoe wij de zorgkwaliteit proberen te verbeteren. Ook kun je lezen over onze doelen, resultaten en de stappen die we zetten om onze zorg en dienstverlening op een goed niveau te houden.

Onze kwaliteitsrapporten

 • Dit rapport gaat over de kwaliteit van begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking bij Cordaan. We hebben onderzocht wat er goed gaat, en wat minder goed gaat. Wat kan Cordaan doen om te verbeteren? We spraken hierover met cliënten, hun naasten en met medewerkers.

  Bekijk of download hier het rapport(download link)
 • In dit het kwaliteitsrapport blikken we terug op de kwaliteit van de zorg en dienstverlening bij Cordaan VGZ in 2023. Dit doen we door bijdragen van collega's die zich bezighouden met diverse onderwerpen, teamreflecties en interviews. Daarnaast geeft het rapport antwoord op de vragen: Wat gaat goed? En wat kan beter? En zijn er in samenspraak verbeterpunten geformuleerd waar we ons de komende tijd op richten.

  Bekijk of download hier het rapport(download link)
Persoon geeft gitaarles aan persoon met donker haar in twee staartjes. De persoon wijst naar een afbeelding van iemand die blij is
In een sport- of beweegruimte zijn twee personen een bal naar elkaar aan het overgooien

Kwaliteit borgen in 6 stappen

 • Onze cliënt ontvangt een op maat gemaakt zorgplan dat is afgestemd op zijn of haar unieke behoeften en wensen. We betrekken hun families en naasten actief bij het opstellen en evalueren van deze plannen.

 • Ons team van zorgprofessionals bestaat uit goed opgeleide en ervaren medewerkers die zich inzetten voor de beste zorgverlening. Continu leren en ontwikkelen is een integraal onderdeel van onze organisatiecultuur.

 • Cordaan blijft innoveren door gebruik te maken van de nieuwste zorgtechnologieën en methodieken. Dit helpt ons om efficiënter en effectiever te werken, terwijl we de zorgkwaliteit verbeteren.

 • We zorgen voor een veilige en ondersteunende omgeving voor onze cliënten en medewerkers. Veiligheid, welzijn en respect voor iedereen staan bij ons voorop.

 • We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn over onze zorgkwaliteit. Daarom publiceren we regelmatig uitgebreide kwaliteitsrapporten die inzicht geven in onze prestaties en verbeterpunten.

 • Met minder mensen en middelen meer en zwaardere zorg leveren? Hoe doe je dat? Onder meer door wetenschappelijk onderzoek te (laten) doen.

  Onderstaande onderzoekslijnen van 2024-2027 zijn gebaseerd op de lastige opgave om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Deze zijn in lijn met onze strategische koers:

  • Onderzoek naar nieuwe innovaties die we inzetten

  • Eigen regie van cliënten en naasten

  • Preventie van complexere zorg

  • Kennisvragen initiëren vanuit de dagelijkse praktijk.