Verbouwing Nieuw-Sloten

Van januari tot en met december 2025 wordt woonzorgcentrum Nieuw-Sloten aan de Oostakkerstraat 27 ingrijpend gerenoveerd. Het gaat vooral om aanpassingen aan de binnenzijde van het gebouw, maar ook de buitengevel krijgt een onderhoudsbeurt. Op deze pagina geven wij informatie over de actuele stand van zaken en over de voortgang van de verbouwing.

Hoewel Cordaan-locatie Nieuw-Sloten met bouwjaar 2001 een relatief jonge locatie is, voldoet dit woonzorgcentrum niet meer aan de eisen en wensen van Cordaan en onze cliënten. Het gebouw heeft een onoverzichtelijke indeling, een slecht binnenklimaat en doet verouderd en sleets aan. Daar moet dus, in het belang van onze bewoners en medewerkers, iets aan gedaan worden.

Sfeerimpressies en plattegronden

 • In deze presentaties vind je naast sfeerimpressies ook plattegronden van complete etages, gezamenlijke huiskamers en van afzonderlijke studio's. Op die manier krijg je een goed beeld van hoe Nieuw-Sloten er na de verbouwing uit gaat zien.

  Zie hier de presentatie van architectenbureau Oostwest(download link)

Verbouwen en verbeteren

Deze renovatie omvat:
- Het verbeteren van de indeling van het gebouw, inclusief eigen sanitair;  
- Het optimaliseren van het binnenklimaat;  
- Het verbeteren van de brandveiligheid;  
- Een upgrade van ons interieur en de inventaris;  
- Het verhogen van het comfort voor bewoners en medewerkers;  
- Diverse duurzaamheidsmaatregelen; 
- Achterstallig onderhoud, o.a. aan de buitengevel.  

NB. De meeste werkzaamheden vinden plaats aan de binnenzijde van het gebouw.

Als alles goed gaat, duurt de verbouwing een kleine 12 maanden. We starten in januari 2025 en verwachten het gebouw in december van datzelfde jaar op te kunnen leveren. Na de bouwkundige oplevering gaan we het gebouw gebruiksklaar maken voor de bewoners en het personeel. Naar verwachting is dit medio 2026 gereed.

Let op: door onvoorziene omstandigheden kunnen de data en termijnen afwijken van wat we hopen. 

Veelgestelde vragen

  • 5 juli 2024: Indienen omgevingsvergunning

  • 11 oktober 2024: Vergunning onherroepelijk

  • 14 oktober 2024: Uitvoeringsbesluit

  • 8 januari 2025: Start bouw

  • 9 december 2025: Bouwkundige oplevering

  • Vanaf 10 december: Gebouw gebruiksklaar maken

 • Bouwbedrijf Breijer ziet erop toe dat de overlast en hinder voor omwonenden tijdens de werkzaamheden tot een minimum beperkt blijft. Overigens vinden de meeste werkzaamheden aan de binnenzijde van het gebouw plaats, dus wij verwachten dat de overlast beperkt blijft.

 • Zodra de verbouwing start, kun je met vragen en mogelijke klachten terecht bij Bouwbedrijf Breijer. Dat kan zowel telefonisch als per e-mail. De contactgegevens zullen wij later op deze website publiceren of op een andere manier met omwonenden delen.

 • Bouwbedrijf Breijer is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het gaat om een gerenommeerd bouwbedrijf die al vaker soortgelijke verbouwingen in opdracht van Cordaan heeft uitgevoerd. Ze hebben dus al veel ervaring met dergelijke verbouwingen en werken standaard met strenge veiligheidsvoorschriften.

 • Nieuw-Sloten blijft net als voor de verbouwing een hybride locatie voor de doelgroepen MVB en LVB+. Deze afkortingen staan voor meervoudig verstandelijke beperking en voor licht verstandelijke beperking. De mensen die hier wonen, krijgen begeleiding van zorgprofessionals en er is op onze locatie 24 uur per dag toezicht aanwezig.

  Als het gebouw weer gebruiksklaar is gemaakt, keren dezelfde bewonersgroepen en zorgpersoneel weer terug naar Nieuw-Sloten.