Een illustratie van een groot geel poppetje en klein roze poppetje die hun handen naar elkaar uitreiken.

Verwijzers jeugd

Zoek je hulp bij de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking? Cordaan Jeugd denkt graag met je mee.

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben recht op een zo normaal mogelijk leven. En op speciale zorg waar dat nodig is. Cordaan Jeugd levert die gespecialiseerde hulp. Samen met ouders, verwijzers, begeleiders en leerkrachten.

Zorgloket Cordaan Jeugd
(020) 630 62 62
E-mail: zorgloketjeugd@cordaan.nl

Cordaan Jeugd

Algemeen telefoonnummer Cordaan Jeugd
(020) 630 62 60
E-mail: cordaanjeugd@cordaan.nl

Kinderwens, ouderschap en seksualiteit

Het Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit wisselt kennis en ervaring uit rondom de thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking.

Het doel is een kwalitatieve verbetering van ondersteuning aan cliënten en medewerkers die met deze thema's te maken hebben.

Heb je vragen? Mail dan naar expertiseouderschapenseksualiteit@cordaan.nl.