ZZP 7 - Wonen VGZ

Als u ZZP 7 heeft, hebt u heel veel begeleiding nodig. Soms is dat omdat u ernstig gehandicapt bent en weinig zelf kunt. Haren wassen bijvoorbeeld, aankleden, tanden poetsen en eten en drinken. U zit in een rolstoel of u kunt moeilijk lopen. U begrijpt niet altijd wat er gebeurt. U doet soms dingen, maar weet niet waarom u dat doet. Praten lukt niet. Er kan sprake zijn van moeilijk gedrag. Van boosheid en van angstige gevoelens.

De begeleiding is er altijd. Dag en nacht. Zij zorgen voor een vaste indeling van de dag. Planborden, verwijzers en picto's kunnen hierbij helpen. En er zijn duidelijke regels.

U kunt ook veel begeleiding nodig hebben als u soms de controle verliest. Als u snel boos wordt bijvoorbeeld, en gaat schelden of schoppen. U hebt dan rust nodig en duidelijke regels. Dat helpt alles beter in de hand te houden.

Met ZZP 7 woont u in een groep met anderen. U hebt een eigen zitslaapkamer, en deelt de badkamer en keuken. U eet samen met anderen.

De begeleiding is altijd in huis. Dag en nacht. De maaltijden worden voor u verzorgd. En er wordt schoongemaakt. In de groep zijn strenge regels en vaste afspraken. De regels zorgen ervoor dat u veilig bent en prettig kunt wonen.

De begeleider helpt u bij:

  • het houden aan regels
  • omgaan met teleurstellingen
  • andere mensen begrijpen
  • moeilijk gedrag in de hand houden
  • met andere mensen omgaan

Gerelateerde pagina's