Verwijzers V&V

Wilt u een cliënt aanmelden voor een (acute) opname of wachtlijst, wilt u informatie en/ of advies, of zoekt u een andere vorm van ondersteuning voor uw cliënt?
Het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26 helpt u graag verder.
Voor verwijzers V&V: (020) 519 13 17.

Kortdurend eerstelijns verblijf

Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als uw patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk - kortdurend - eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. Uw patiënt heeft voor deze zorg een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig. Het Cliënten Servicebureau van Cordaan helpt u bij deze aanvraag. lees meer op de pagina over Kortdurend eerstelijns verblijf.

Bent u verwijzer in Amsterdam Noord, dan kunt u cliënten aanmelden via het Aanmeldportaal Amsterdam Noord: 088 383 33 00. Lees meer over Aanmeldportaal Amsterdam Noord.

Crisiszorg Wlz - Verpleeghuizen Amsterdam

In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. Huisartsen kunnen via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. 
Lees meer >>

Wlz indicaties

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning bij Cordaan heeft een cliënt een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ