Verwijzers V&V

Wilt u een cliënt aanmelden voor wonen of wachtlijst, wilt u informatie en/ of advies, of zoekt u een andere vorm van ondersteuning voor uw cliënt?
Het Cliënten Servicebureau voor verwijzers V&V (020) 519 13 17 helpt u graag verder.

Kortdurend eerstelijns verblijf of crisisopname Wlz

Kortdurend eerstelijns verblijf (ELV) is mogelijk als uw patiënt om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk - kortdurend - eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. Uw patiënt heeft voor deze zorg een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nodig.

Een crisisopname is mogelijk als er bij de patiënt een acute verandering in de gezondheidssituatie is, er duidelijk sprake is van een gevaarscriterium (de cliënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen waarbij dit niet onder een IBS in het kader van de BOPZ valt), en er binnen 24 uur intramurale zorg nodig is. De cliënt heeft een Wlz-indicatie (zzp) of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt.

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam

Bent u huisarts in Amsterdam, dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg via het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam via (020) 262 81 12. Klik hier voor meer informatie over het aanmeldportaal, de voordelen en de route.

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland en Haarlemmermeer

Bent u huisarts in Amstelland en Haarlemmermeer dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg via het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland en Haarlemmermeer via (023) 555 60 04. Klik hier voor meer informatie over het aanmeldportaal, de voordelen en de route.

 

Wlz indicaties

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning bij Cordaan heeft een cliënt een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ