Verwijzers Thuiszorg

Cordaan Thuiszorg biedt uw cliënten/ patiënten  specialistisch verpleegkundige hulp aan huis. Op deze pagina leest u om welke specialisaties het gaat. U kunt ons ook direct bellen:

Cliënten Servicebureau voor Verwijzers Thuiszorg (020) 886 77 77
Gespecialiseerde Verpleging: (020) 229 02 25
Kinderteam: (020) 229 36 50

Kijk op de pagina Cordaan locaties bij u in de buurt voor het betrokken wijkteam.

Gespecialiseerde Verpleging

Het Gespecialiseerd Verpleegkundig Thuiszorg Team (GVT) van Cordaan Thuiszorg is er speciaal voor mensen die ziek zijn, maar liever thuis worden behandeld dan in het ziekenhuis. Een team van deskundige verpleegkundigen van Cordaan Thuiszorg verleent specialistische verpleegkundige zorg aan huis. Gespecialiseerde Verpleging is er voor volwassenen en voor kinderen. Lees meer >>

Het Kinderteam

Verpleegkundige hulp aan kinderen. Het Kinderteam verleent medisch-technische verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar in Amsterdam en omstreken. Alle handelingen die in het ziekenhuis gedaan worden, kunnen in principe ook thuis verricht worden. Lees meer >>

De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige in de thuiszorg kan extra advies, instructie en voorlichting geven aanvullend op de zorg van huisarts, praktijkondersteuner, collega diabetesverpleegkundige in de tweede lijn of internist. Zij kan daarvoor op huisbezoek gaan bij de patiënt. Deze zorg is bedoeld als aanvulling op de reguliere zorg die door u gegeven wordt. Lees meer >>

Eerstelijnsproducten

Bij Cordaan kunnen cliënten gebruik maken van verschillende therapievormen. Cordaan heeft gespecialiseerde therapeuten in dienst naar wie u uw patiënten kunt doorverwijzen: Lees meer over ons aanbod van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Consult voor huisartsen

Huisartsen kunnen een consult aanvragen bij de specialist ouderengeneeskunde. Deze consulten worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De huisarts kan vragen om telefonisch overleg of een huisbezoek bij een patiënt door de specialist ouderengeneeskunde. Lees meer >>

Meer informatie

Cliënten Servicebureau voor Verwijzers Thuiszorg: 088 267 32 26

Gespecialiseerde Verpleging: (020) 229 02 25

Wondverpleegkundige

De wondverpleegkundige in de Thuiszorg komt bij u thuis wanneer sprake is van complexe wondzorg. We spreken van complexe wondzorg als wond na 2 à 3 weken niet genezen is. De wondverpleegkundigen zijn iedere werkdag bereikbaar op telefoon (020) 229 02 15 en e-mail: wondzorg@cordaan.nl.
Lees meer >>

Hartfalenverpleegkundige

De hartfalen/ CVRM verpleegkundige is een aanvulling in de thuissituatie voor patiënten met hartfalen/ CVRM. Deze verpleegkundige helpt - door een aantal huisbezoeken - voorkomen dat een patiënt/ cliënt direct na ontslag uit het ziekenhuis snel weer wordt opgenomen in het ziekenhuis. Specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, wijkverpleegkundige en hun teams kunnen hun patiënt/ cliënt bij de hartfalenverpleegkundige aanmelden.
Lees meer >>

 

Astma/COPD verpleegkundige

De Astma/COPD verpleegkundige brengt huisbezoeken aan kinderen met Astma en volwassenen met Astma of COPD en brengt de thuissituatie voor u in kaart. Lees meer >>

Casemanager dementie

Een casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie. 
Lees meer op de pagina Zorg thuis bij dementie >>

Algemeen Uitvoeringsverzoek

Uitvoeringsverzoek voor opstarten morfine pomp

Uitvoeringsverzoek en receptbenodigdheden voor inbrengen Venflon

Met Cordaan in beweging

Onze ‘Met Cordaan in beweging’ beweegprogramma’s zijn speciaal gemaakt voor senioren. De digitale beweegprogramma’s zijn te vergelijken met het tv-programma ‘Nederland in beweging’. De oefeningen kunnen zittend op een stoel worden uitgevoerd. Daardoor zijn het ook voor mensen met een beperkte belastbaarheid passende beweegprogramma’s.De trainingen zijn ingedeeld naar niveau - licht, gemiddeld, zwaar - en complexiteit van de bewegingen.

De Cordaan beweegprogramma’s zijn ontwikkeld en geproduceerd door de Kijkduinmedia groep, Rutger Krikken, vrijwilligers en Elie Rusthoven.
Kijk voor meer informatie over onze trainingen op onze pagina Met Cordaan in beweging, of stuur een email naar Elie Rusthoven: erusthoven@cordaan.nl.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van het meest eenvoudige programma: training 1.

Training 1: licht niveau en eenvoudige bewegingen