Stichting Cornuit

Wat is Stichting Cornuit?
De onafhankelijke Stichting Cornuit heeft tot doel voor cliënten van Cordaan iets extra's te doen. Door een psychiatrisch probleem, een handicap, dementie of ouderdom, zijn deze cliënten kwetsbaar. Cordaan biedt hen hulp en ondersteuning. Maar er blijft daarnaast nog zoveel over om voor de cliënten iets extra's te doen.

Wat doet Stichting Cornuit?
Cornuit wil culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten mogelijk maken. Het betreft altijd zaken die niet of niet volledig uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, zoals uit de Wlz of de WMO.
Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. Particulieren en bedrijven kunnen Cornuit daarin ondersteunen.

Contactgegevens:
Stichting Cornuit
T.a.v. Secretariaat
p/a Antwoordnummer 10331
1000 RA AMSTERDAM
E-mail: cornuit@cordaan.nl
Bezoek de website van Stichting Cornuit: www.cornuit.nl

Gerelateerde pagina's