Spoedopname Verpleeghuiszorg

In Amsterdam is er per stadsregio één locatie met één telefoonnummer voor Crisiszorg Wlz. Huisartsen kunnen via het nummer van de eigen stadsregio 24 uur per dag, 7 dagen per week een crisisopname aanvragen. 

Definitie crisis
Om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz dient de cliënt te voldoen aan alle hier genoemde criteria: 

  • De cliënt heeft een Wlz-indicatie (zzp) of de aanvrager van de spoedopname verwacht dat de cliënt deze binnen twee weken krijgt.
  • Er is sprake van een acute verandering in de gezondheidssituatie.
  • Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig DUS de cliënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen (waarbij dit niet onder een IBS in het kader van de BOPZ valt).
  • Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk DUS de inzet van alleen thuiszorg (eventueel verhoging van de zorginzet) is niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen.

Op de website van Sigra vindt u de volledige Regeling Crisiszorg Wlz voor Amsterdam.
Op de website van Zorgkantoor Zorg en Zekerheid vindt u de volledige Regeling Crisiszorg Wlz voor Amstelland en de Meerlanden.

AMSTERDAM
Crisismeldingen Amsterdam-West (SOM en PG)  & 
Crisismeldingen Oost, Zuidoost en Centrum (alleen PG)
(postcodegebieden 1050 t/m 1059,1010 t/m 1019, 1086 t/m 1099, 1100 t/m 1109) 

Binnen kantooruren: 088 - 267 32 26
Buiten kantooruren: 020 - 886 77 77   

AMSTELLAND - MEERLANDEN
(Amstelveen, Nieuw-Vennep, Hoofddorp)
Crisismeldingen voor Amstelland-Meerlanden gaan conform het roulatieschema van Zorg en Zekerheid: 

Binnen Kantooruren: 088 - 267 32 26
Buiten Kantooruren: 0252 - 363 200, doorkiesnummer toestel 5003.

Gerelateerde pagina's