Wijkverpleegkundige loopt mee op SEH van OLVG

maandag 8 augustus 2016

De Spoedeisende Hulp loopt vast door het grote aanbod van ouderen. Vooral in de avonden en weekenden levert dat problemen op. Oorzaak is dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Cordaan neemt daarom deel aan het SIGRA-project ‘Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg’. In deze pilot wordt onderzocht of de uitstroom vanuit de SEH verbeterd kan worden door een wijkverpleegkundige in te zetten voor transfers naar huis.

De pilot start in september en duurt een jaar. Onze wijkverpleegkundigen Karin Heijne en Annamarie Valkema hebben alvast een avond meegelopen op de SEH van het OLVG.

“Als er patiënten met geriatrische problematiek op de SEH komen speelt er ook vaak sociale problematiek”, zegt Annamarie Valkema. “Voor de oplossing moet de SEH dan leunen op mantelzorgers, wil de patiënt weer naar huis kunnen. Vaak is de mantelzorger daar niet toe in staat”. Wanneer een ziekenhuisopname niet nodig blijkt, is het van belang dat de thuissituatie en de zorgvraag goed worden ingeschat. De transferverpleegkundige is buiten kantooruren niet beschikbaar. Dit kan resulteren in opnames zonder medische indicatie, wat onnodig belastend is voor zowel de oudere zelf, als het medische systeem. Annamarie Valkema constateert dat op de SEH vaak onvoldoende kennis is wat er met behulp van thuiszorg wel geregeld kan worden in de thuissituatie van de patiënt. “Daarom is een wijkverpleegkundige als tussenschakel zeer welkom. Die kan de intake op de SEH-afdeling doen. Zo kunnen we bekijken wat er nodig is, zodat iemand naar huis kan. Het contact met het wijkteam is dan snel gelegd. Ik heb ook aangeboden dat SEH-artsen en –verpleegkundigen eens meelopen in de wijk. Dan kunnen ze ervaren wat er zoal mogelijk is”.

Nauwere betrokkenheid van wijkverpleegkundigen vanuit de thuiszorg zou soelaas kunnen bieden. Wijkverpleegkundigen kunnen de thuissituatie van de patiënt in kaart brengen, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Vanuit het SIGRA-project ‘Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg’, waaraan OLVG, Cordaan en Evean deelnemen, is besloten dit idee verder te onderzoeken. Een jaar lang zetten zij wijkverpleegkundigen in voor de transfers van de SEH naar huis. Als dit succesvol is, kan deze werkwijze ook bij andere ziekenhuizen ingezet worden.

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina