Verlenging Pilot Wijkverpleegkundige op SEH

dinsdag 21 maart 2017

De pilot met de wijkverpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH) van OLVG, locatie Oost wordt verlengd. De wijkverpleegkundige blijft de komende vier maanden tijdens avonden en weekenden thuiszorg organiseren voor kwetsbare ouderen van de SEH. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht om de Huisartsenpost, die bij de SEH te vinden is, ook aan de pilot te laten meedoen.

Voldoende potentie
Uit de evaluatie blijkt dat betrokken partijen Cordaan, Evean en OLVG voldoende potentie zien om deze pilot te verlengen. Zo’n 65% van de ouderen, die op de SEH van locatie Oost terechtkwamen en waarbij de wijkverpleegkundige werd betrokken, konden naar huis en reageerden hier ook zeer tevreden op. Partijen denken dat door het breder bekend maken van de pilot dit aantal verder kan toenemen.

Betere zorg
De pilot Wijkverpleegkundige op SEH moet leiden tot betere zorg voor kwetsbare ouderen, minder onnodige (her)opnames en minder opnamestops en wordt gevolgd vanuit van het SIGRA-project ‘Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg’.

Deel deze pagina