Verdiepingsbijeenkomst voor zorgprofessionals: 'Mantelzorg gaat vaak samen met verlies'

woensdag 13 april 2016

Op dinsdag 8 maart hield het Expertisecentrum van Markant en Prezens (onderdeel van GGZ inGeest) een verdiepingsbijeenkomst. Thema van deze bijeenkomst was: 'Mantelzorg gaat vaak samen met verlies'. Professionals in zorg en welzijn uit Amsterdam waren van harte uitgenodigd deze verdiepingsbijeenkomst bij te wonen.

Mantelzorgers hebben vaak te maken met verlieservaringen. Bijvoorbeeld het verlies van de relatie zoals die was voordat de partner ziek werd, of verlies van toekomstperspectief. Dit is van invloed op hun houding en gedrag. Inzicht hierin helpt u als professionele hulp- of zorgverlener.

Maria Hoeffnagel (preventiewerker bij Prezens) ondersteunt familie en naasten van mensen met psychische ziekten. Zij merkt in de praktijk dat kennis over rouw en verliesprocessen goed toepasbaar is in mantelzorgsituaties: "Met inzicht in processen van rouw en verlies kun je ervaringen en gevoelens van mantelzorgers vaak beter plaatsen. Daardoor kun je een mantelzorger helpen om meer grip te krijgen op de eigen situatie en ondersteunen bij het omgaan met het verdriet."

Tijdens de verdiepingsbijeenkomst nodigen we professionals in zorg en welzijn uit om met elkaar te onderzoeken op welke manier inzichten in rouw en verliesverwerking bruikbaar zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers. Aan de orde komt:

Herkennen van verlieservaringen en -gevoelens bij mantelzorgers: Theatergroep Kracht van Beleving verkent spelenderwijs praktijkervaringen met deelnemers.

Introductie in rouw en verliesverwerking: Maria Hoeffnagel volgde de opleiding tot rouw- en verliesbegeleider. Ze zet de belangrijkste inzichten bij rouw en verlies op een rij en licht toe hoe zij deze theorie toepast bij de ondersteuning van mantelzorgers.

Gesprekstafels: met elkaar in gesprek over ervaringen uit de praktijk. Zijn de geschetste situaties herkenbaar? Is de theorie bruikbaar? Wat maakt het los? En wat is er nodig om met mantelzorgers in gesprek te gaan over verlieservaringen?

Deel deze pagina