Veel interesse voor LifeWise op Forensisch festival

maandag 5 februari 2018

Op het Forensisch festival van 23 januari jl. was veel interesse voor LifeWise, het methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende complexe problemen van Middin en Cordaan.

Zo’n 30% van de mensen die in het criminele circuit terecht komen, heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Door hun beperking zijn ze makkelijk beïnvloedbaar. Met name het leven in de (dynamische) grote stad maakt hen kwetsbaar en gevoelig voor het plegen van strafbare activiteiten. Om hen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, is er sinds kort LifeWise: een methodisch kader voor de begeleiding van mensen met een LVB en bijkomende complexe problematiek in de grote stad. Ontwikkeld door Middin en Cordaan.

Het methodisch kader is een handreiking voor begeleiders om de ondersteuning van de cliënt zo goed mogelijk vorm te geven. Centraal staan 4 pijlers van ondersteuning: Verbinden, Stabiliseren, Ontwikkelen en Inbedden en 16 handvatten met concrete handelingsrichtlijnen. Van Streetwise naar LifeWise.

Workshop en ervaringsterras
Danielle Dijs, coördinator LVB Middin en Hans Willemsen, beleidsadviseur LVB Cordaan, legden in een goed bezochte workshop (75 deelnemers) uit hoe LifeWise kan helpen om medewerkers bewust bekwaam te maken in de begeleiding van de LVB-doelgroep. Van Streetwise naar LifeWise oftewel: hoe houd je mensen met een licht verstandelijke beperking uit het criminele circuit?

Ook vertelden ze hoe je de 4 pijlers en 16 handvatten waaruit LifeWise bestaat, in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. En welke meerwaarde de pijlers voor medewerkers en hun team kunnen hebben. Het leverde enthousiaste reacties op, veel deelnemers waren geïnteresseerd om LifeWise ook zelf te gebruiken. Een voorbeeld van een projectleider van HVO Querido Amsterdam.: “Wat een prachtig product hebben jullie ontwikkeld! Compleet, helder, concreet en ook nog zo mooi vormgegeven. Ben echt onder de indruk”. Er waren diverse aanvragen voor lezingen bij andere organisaties. Men was het erover eens, dat je als begeleider veel vakkennis nodig hebt om deze doelgroep te bedienen. Het is echt een ambacht.
Naast de workshop was LifeWise ook aanwezig op het zogenoemde ervaringsterras, waar veel mensen de stand van LifeWise bewust opzochten. Diverse begeleiders van Cordaan en Middin konden de bezoekers uitgebreid vertellen wat LifeWise inhoudt en hoe ze er in de praktijk mee werken.

Training en webapp
De projectgroep is nu bezig met het ontwikkelen van een training (en e-learning) voor begeleiders van Middin en Cordaan (start half mei). Ook is er een webapp gemaakt, waarin begeleiders de pijlers en handvatten makkelijk kunnen terugvinden.

Zie ook www.lifewiselvb.nl.

Deel deze pagina