Van d’Oude naar de Nieuwe Raai

vrijdag 17 mei 2019

Woonzorgcentrum d’Oude Raai in de Ferdinand Bolstraat staat op het punt ingrijpend gerenoveerd te worden. Rond 1 mei is hiervoor een Omgevingsvergunning aangevraagd. Middels dit bericht willen wij u meer over dit plan vertellen.

d’Oude Raai is in de jaren ‘80 opgericht als verzorgingshuis voor ouderen in De Pijp. Ouderen blijven tegenwoordig zo lang als mogelijk zelfstandig wonen. Daarom is het noodzakelijk dat we d’Oude Raai geschikt maken voor zwaardere zorg aan ouderen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen. We verbeteren de toegankelijkheid van het gebouw. De appartementen maken we geschikt voor het leveren van intensieve zorg en ondersteuning. Ook grijpen wij deze gelegenheid aan om de wijkfunctie op de begane grond beter aan te sluiten op de behoefte. Samen met onze bouwpartner Dura Vermeer en Marc Prosman Architecten maken wij van d’Oude Raai een locatie die klaar is voor de toekomst.

Het plan
Het gebouw wordt gerenoveerd en verbeterd op het gebied van (brand)veiligheid en duurzaamheid. De toegankelijkheid is een aandachtspunt door het hoogteverschil tussen de straat en de begane grond van het gebouw. We versmallen de huidige hellingbaan, zodat deze uitsluitend nog voor voetgangers toegankelijk is (taxi’s en busjes stoppen langs de stoep). We maken een nieuwe extra (publieks-)entree op de hoek met de Lizzy Ansinghstraat en voegen een liftje toe waarmee het hoogteverschil overbrugd kan worden. De huidige entree blijft dus ook, maar is uitsluitend voor bewoners en hun bezoekers. Met de nieuwe entree komen we tegemoet aan een wens uit de wijk om de wijkfunctie meer zichtbaar en laagdrempeliger te maken. Ook komen er ruimtes voor uiteenlopende activiteiten. Het restaurant gaat zich meer richten op koffie en lunch maar is er ook nog voor de warme maaltijd. De tuin krijgt een opknapbeurt. Er komt meer ruimte om van het groen te genieten. De tuin sluit straks beter aan op het terrein achter waar de kinderboerderij ligt.

Appartementen
Op dit moment zijn er ruim 90 appartementen in d’Oude Raai. Dit aantal willen we handhaven. Omdat we een aantal appartementen samenvoegen maken we gebruik van een uitsparing in de achtergevel om een aantal nieuwe appartementen toe te voegen. In de nieuwe situatie zijn er straks 92 geschikte zorgappartementen. Dit zijn voor het grootste deel studio’s van ca 38m2. Maar er zijn ook iets grotere tweekamerappartementen. Op alle verdiepingen zijn straks ook gezamenlijke ruimtes voor de bewoners.

Tijdelijke verhuizing bewoners
Om dit alles mogelijk te maken is het helaas noodzakelijk dat alle bewoners en andere gebruikers tijdelijk verhuizen naar andere locaties van Cordaan. Vanaf 1 juni is d’Oude Raai gesloten en kan de uitvoering van de renovatie worden voorbereid. De planning is dat 1 oktober de bouwwerkzaamheden starten. De oplevering is gepland in het laatste kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2021 keren bewoners en andere gebruikers weer terug: naar de Nieuwe Raai. Bewoners uit de buurt en bezoekers zijn dan ook weer van harte welkom.

Buurtbewoners die gebruik willen maken van dagbesteding, activiteiten, ondersteuning of begeleiding van Cordaan kunnen vanaf heden terecht in onze locatie De Buitenhof Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam. Telefoon d’Oude Raai: 06-27744595 (dit telefoonnummer verhuist mee) of Buitenhof: 06-55428937.

Het gebouw zal niet helemaal leeg staan tussen 1 juni en 1 oktober. Onze teams van Zorg in de Wijk blijven mogelijk nog iets langer van de kantoren gebruik maken. Ook organiseren wij leegstandsbeheer in de vorm van tijdelijke bewoning door een of enkele personen met een toezichtsrol, via de organisatie Ad Hoc.

Uitvoering
In de voorbereidingsperiode worden direct omwonenden geïnformeerd over de inrichting van het bouwterrein, eventuele tijdelijke maatregelen rond de locatie en contactpersonen van Dura Vermeer.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Nancy Wilmink, projectmanager huisvesting Cordaan, via telefoon 06 15283972 of e-mail nwilmink@cordaan.nl.

Deel deze pagina