Uitspraak rechtszaak Villa Anderz

woensdag 24 juli 2019

Op dinsdag 23 juli vond de uitspraak van de rechtszaak Villa Anderz plaats in de Rechtbank van Amsterdam.

Het betreft een zaak tegen een ex-medewerker van Cordaan. Het gaat om gebeurtenissen die zich enkele jaren geleden hebben afgespeeld op een, inmiddels gesloten, locatie in Amsterdam Noord: Villa Anderz.

Villa Anderz was een steunpunt voor ambulante begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking. In juni 2013 kwam aan het licht dat er sprake was van financieel misbruik, mishandeling en intimidatie van cliënten door begeleiders. De locatie is na ontdekking hiervan direct gesloten. Het misbruik heeft zich afgespeeld tussen 2009 en 2013. Eén van deze ex-medewerkers werd juni jongsleden tijdens de zittingsdagen voorgeleid.

De ex-medewerker is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf van 200 uur.

Reactie van Raad van Bestuur
Allereerst benadrukt de raad van bestuur geschokt te zijn over de feiten die de rechter vandaag als bewezen heeft verklaard. “We vinden het vreselijk dat cliënten hiervan de dupe zijn geworden. Onze begeleiding is destijds ernstig tekort geschoten. We voelen ons verantwoordelijk voor de benadeelde cliënten. Destijds hebben we de locatie direct gesloten. Cliënten hebben wij financieel gecompenseerd en de begeleiding aan hen is geïntensiveerd. De uitspraak van de rechter trekken wij ons aan. Er zijn destijds al tal van maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.”

Deel deze pagina