Top 3 aanmelders hulpvragen aan de Cordaan Matchmaker Informele Zorg

donderdag 28 oktober 2021

Het team van Matchmakers Informele Zorg van Cordaan Thuiszorg heeft een top 3 gemaakt van collega’s die het afgelopen jaar de meeste aanmeldingen hebben gedaan van cliënten voor de inzet van een vrijwilliger. Alle hulpvragen kunnen worden aangemeld. Daarna wordt gekeken of de vraag bij een goede buur van Burennetwerk past of dat de matchmaker op zoek gaat naar een andere passende oplossing binnen de informele zorg.

Net als vorig jaar heeft het team gekeken welke collega’s de meeste aanmeldingen hebben gedaan.Door een gedeelde tweede plek werden er maar liefst 4 collega’s bedankt voor hun inzet! De Matchmakers Informele Zorg hebben hen een bezoek gebracht en in het zonnetje gezet! Als dank voor hun inzet ontvingen zij een tasje met cadeautjes, waaronder een waardebon en een speciale prijsbeker.

De top 3 meeste aanmelders:
1. Suzan Spaans, wijkteam Tuindorp Oostzaan/Hogeland
2. Annick van der Burg, wijkteam Overtoomse Veld én Titia Daniels, casemanager dementie West en Nieuw-West
3. Lisa Hernaamt, casemanager Dementie Zuidoost

Suzan staat op nummer 1 met maar liefst 27 hulpvragen van Cordaan Thuiszorg cliënten die zij heeft aangemeld. Door haar zijn meerdere kwetsbare Amsterdammers geholpen en verblijd met een vrijwilliger, voor zowel sociale-, praktische- en vervoershulpvragen, eenmalig en terugkerend. Suzan is blij verrast “Ja ik dien graag regelmatig een vraag in!” Ondanks dat zij altijd druk is met haar werk, maakt ze tijd om vragen van cliënten in te dienen, omdat de cliënt er goed mee geholpen is.
Ook Annick en Titia waren blij verrast nadat zij, met beiden 18 aangemelde hulpvragen, de 2e plek delen: “Ik wist niet dat je hier een prijs mee kon winnen! Als ik dat had geweten, had ik nog veel meer aangemeld haha!"
Op nummer 3 staat tenslotte Lisa met 16 aanmeldingen en ook zij vond het zeer attent en leuk om in het zonnetje gezet te worden.

Wat maakt het dat deze vier Cordaan collega’s zoveel aanmeldingen hebben gedaan voor hun cliënten?
Ten eerste wordt door iedereen de meerwaarde van vrijwilligers gezien en dat de inzet hiervan mensen enorm kan helpen en soms het verschil kan maken bij de cliënt. Suzan vertelt: “De match die me nog goed bijstaat was voor een cliënt die hulp nodig had met de computer. Er is toen door de matchmaker een vrijwilliger van Digimaat van Stichting SINA ingezet. Deze vrijwilliger kwam altijd met haar puppy langs. Dit is zo’n vraag die voor mij makkelijk is, want het is heel concreet. Het resultaat was dat het behalve praktische hulp, ook nog gezellig contact werd voor de client!”

Verder zijn ze alle vier enthousiast over de unieke samenwerking van Cordaan en Burennetwerk en de service van de matchmakers Informele Zorg. Lisa zegt hierover: “Ik zie echt de meerwaarde van Matchmaker Informele Zorg service, het ontneemt mij werk. Ik weet niet of alle collega’s dit weten, maar dat moeten ze gewoon een keer ervaren. Ik vind het fijn dat ik dit voor cliënten kan doen, er is veel behoefte aan sociaal contact en praktische hulp waar ik geen tijd voor heb. Het is fijn om te weten dat dit wordt opgepakt.” Ook de anderen zijn enthousiast over de mogelijkheid om via de matchmakers passende hulp te vinden voor cliënten in het constante wisselende aanbod van informele zorg in de stad. Annick laat weten: “De service is snel en makkelijk.” Titia vult aan: “Ik vind het prettig dat er snel contact met mij wordt opgenomen na de aanmelding.”

De Matchmaker Informele Zorg service laat zien hoe formele en informele zorg goed kunnen samen werken ten behoeve van de cliënt
De matchmakers houden de wijkteams op de hoogte, informeren hen wanneer er een match is gevonden en checken bij de hulpvrager of de match naar wens is. Titia: “Ik hou altijd na de match nog een direct lijntje met de vrijwilligers om hen te ondersteunen indien nodig.” Het wijkteam kan met vragen of signalen vervolgens ook altijd weer terecht bij de matchmaker die vinger aan de pols houdt. Wanneer nodig wordt de hulpvraag dan opnieuw opgepakt.

Lisa deelt ook een mooi matchverhaal die haar nog goed bijstaat: “Via de matchmaker was er voor een meneer met dementie en een passie voor natuurkunde een Natuurkunde student gevonden. Ik was bij de kennismaking aanwezig en deze jonge student had zijn boeken meegenomen. Ik ging met zijn vrouw in de keuken praten, maar na een uur waren ze nog niet uitgepraat en is de jongen nog langer gebleven. Hij kon ook iets van mijn cliënt leren, en je ziet dan hoe goed dat is voor iemands eigenwaarde!”

De matchmakers bedanken Suzan, Annick, Titia en Lisa en alle andere zorgmedewerkers van Cordaan voor hun aanmeldingen. Zij hopen ook aankomend jaar weer vele aanmeldingen te mogen ontvangen.

Meer weten over de matchmakers en Burennetwerk? Klik dan hier

 

 

Deel deze pagina