Samenwerking tussen Cordaan en Burennetwerk

dinsdag 4 oktober 2016

Per 1 september jl. is Nicky Dankelman aangesteld bij Burennetwerk Amsterdam als matchmaker voor Cordaan. Nicky is aangesteld als aanspreekpunt voor Thuiszorgmedewerkers (thuiszorg en thuisbegeleiding) die een vraag hebben rondom informele zorg voor een cliënt.

Per 1 september jl. is Nicky Dankelman aangesteld bij Burennetwerk Amsterdam als matchmaker voor Cordaan. Nicky is aangesteld als aanspreekpunt voor Thuiszorgmedewerkers (thuiszorg en thuisbegeleiding) die een vraag hebben rondom informele zorg voor een cliënt. In Amsterdam bestaat een oerwoud aan vrijwilligersorganisaties en overige organisaties voor informele zorg. Daar komt bij dat de vragen van onze cliënten vaak divers zijn - van praktisch tot sociaal - en elke cliënt verschilt in zijn of haar wensen en behoeften.
 
Burennetwerk Amsterdam koppelt buurtgenoten aan elkaar: goede buren die willen helpen, aan buurtgenoten die hulp kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om eenmalige klusjes in en om het huis (lampje ophangen, hulp bij de computer), om klusjes met een terugkerend karakter (tuin bijhouden, boodschappen doen) of om terugkerend sociaal contact (samen een spelletje doen of een wandeling maken of een kop koffie drinken). Zo kunnen kwetsbare Amsterdammers met weinig netwerk terugvallen op hun buurtgenoten voor typische buurcontactvragen.
 
Als een medewerker een hulpvraag heeft voor een cliënt kan hij of zij contact leggen met Nicky Dankelman. Zij brengt dan samen met de medewerker van Cordaan de hulpvraag goed in beeld en beoordeelt vervolgens of de hulpvraag gekoppeld kan worden aan een goede buur óf aan de juiste organisatie met de geschikte expertise. De doorverwijzing gebeurt zo efficiënt en makkelijk mogelijk.
Burennetwerk heeft naast haar bestand van goede buren een brede kennis en ervaring van de sociale kaart van Amsterdam. Op de helpdesk werken ‘wandelende sociale kaarten’ die op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken bij andere organisaties als wachtlijsten en criteria. De matchmaker zal dan bellen naar de betreffende organisatie, zodat de medewerker van Cordaan en/ of de cliënt dit niet zelf hoeft te doen.
 
Nicky zal zelf matches maken, maar ook Cordaanteams in de wijk bezoeken om feedback en vragen te verzamelen over de inzet van een vrijwilliger of goede buur bij onze cliënten. Daarnaast zal zij de komende tijd inventariseren hoe de samenwerking met Burennetwerk verloopt zodat deze zo optimaal mogelijk ingezet kan worden.
 
Contactgegevens Nicky Dankelman en Burennetwerk:
Nicky is te bereiken op 06-30985314 of via de mail: nicky@burennetwerk.nl.
De helpdesk van Burennetwerk is overdag bereikbaar van maandag t/m donderdag – 9:00 tot 16:30 uur - en op vrijdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur op 020-6239771 of via de mail: helpdesk@burennetwerk.nl.

Deel deze pagina