Samenwerking met Amsterdam UMC verlengd

dinsdag 15 januari 2019

Op woensdag 9 januari heeft Cordaan de samenwerking met Amsterdam UMC, binnen het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc), voor onbepaalde tijd verlengd. Doel hiervan is meer kennis te krijgen en daarmee de zorg voor ouderen te verbeteren. Binnen dit kennisnetwerk wordt antwoord gezocht op vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek.

Monique Slee Valentijn (Directeur Specialistische Zorg Ouderen) geeft als voorbeeld: “We ziitten in de themagroep Goede Zorg voor Revalidanten. Daar hebben we een voorstel voor praktijkonderzoek ingediend voor de implementatie van meetinstrumenten bij de opname van CVA-patiënten op de GRZ. UNO-VUmc heeft ons daar een subsidie voor gegund en begeleidt dit onderzoek inhoudelijk. Daardoor kunnen we straks wetenschappelijk aantonen of voor CVA-revalidanten er echt beter van worden.”

Het UNO-VUmc bestaat sinds 2006. Onderzoekers, zorgprofessionals én cliënten werken samen aan het verbeteren van ouderenzorg. De kennis uit de onderzoeken wordt gebruikt om de zorg aan ouderen te verbeteren. Omdat het gaat om een samenwerking tussen wetenschap en praktijk worden er daadwerkelijk concrete verbeteringen doorgevoerd.

De organisaties lid van het UNO-VUmc houden zich bezig met verschillende thema’s. Door deelname aan het UNO-VUmc heeft Cordaan een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de ouderenzorg.

Deel deze pagina