Podcast over HouVast: ondersteuning aan gezinnen waarvan 1 of beide ouders een licht verstandelijke beperking heeft

dinsdag 5 juli 2022

Gezinnen waarbij ten minste één ouder een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft, hebben vaker te maken met opvoedproblemen dan andere gezinnen. De interventiemethodiek HouVast biedt hierin blijvende ondersteuning door het eigen kunnen en het netwerk van deze gezinnen optimaal te benutten. In deze eerste podcast van studio HouVast laten we je kennis maken met HouVast en de werkzame elementen hiervan.

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking hebben een kinderwens en maken de transitie naar het ouderschap. Ouderschap brengt voor deze groep echter wel extra uitdagingen met zich mee. Vaker dan ouders zonder beperkingen hebben zij psychische of fysieke klachten, leven ze regelmatig op of onder de armoedegrens en hebben zij te maken met een beperkt steunend netwerk. Daarnaast hebben deze ouders soms ook zelf te maken gehad met een complex verleden. Ouders geven regelmatig aan opvoedstress te ervaren, die van invloed is op de ouder-kind relatie.

Expect Jeugd (onderdeel van Partners voor Jeugd) heeft de interventiemethodiek HouVast ontwikkeld, een ondersteuningsprogramma dat zo nodig langdurig ingezet kan worden. Het richt zich op drie belangrijke beschermende factoren: het kunnen en durven vragen om hulp, het versterken van de opvoedvaardigheden en het verstevigen van een steunend netwerk. In deze podcast reeks gaat HouVast trainer Max Ohlenschlager in gesprek met verschillende professionals om uit te zoeken hoe HouVast in elkaar steekt en wat de methode ouders en het gezin brengt.

Vertrouwen geven is een voorwaarde om vertrouwen te krijgen
In de eerste podcast gaat mede-ontwikkelaar HouVast Marcia Lever werkzaam bij Topgroep in gesprek met gedragsdeskundige Mirthe Veelenturf en gezinswerker Heleen Grooters. Beide werkzaam bij zorgorganisatie Middin. Heleen: "Om vertrouwen te krijgen is het belangrijk dat ik eerst vertrouwen geef. Ouders hebben meestal eerder te maken gehad met hulpverlening en zijn bang voor een oordeel. HouVast biedt hierin perspectief door met ouders eerst in gesprek te gaan over de dingen die goed gaan".

Kennismaken met HouVast
Deze podcast is verzorgd door het samenwerkingsverband HouVast. In dit samenwerkingsverband werken zorgorganisaties ASVZ, Cordaan, Middin, William Schrikker Stichting en TOP Groep o.a. aan het beschikbaar maken van de methodiek HouVast als werkzame methodiek voor zorgprofessionals die hulp bieden aan ouders met een LVB. Deze podcast is dan ook bedoeld voor verwijzers, (zorg)professionals, maar ook voor ouders en hun netwerk. Vanaf 5 juli tweewekelijks te beluisteren Spotify of Apple Podcast.

Meer informatie
Ook werken vanuit de methodiek HouVast? Zie voor meer informatie www.HouVast.nu of neem contact op met één van de organisaties uit het samenwerkingsverband.

 

 

Deel deze pagina