Paneldiscussie over de toekomst van Joodse zorg tijdens boekpresentatie 80Plus Jews

woensdag 7 november 2018

Op woensdagmiddag 31 oktober is tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Beth Shalom de Engelstalige versie van het boek ’80plus Joden’ gepresenteerd. De presentatie werd ingeleid door een paneldiscussie over het onderwerp ‘Wat is het belang van Joodse zorg voor de komende generaties?’. Dit leverde een levendige middag op.

Locatiemanager Madelon Bino heette alle aanwezigen hartelijk welkom en stipte een aantal ontwikkelingen binnen Beth Shalom aan. Vervolgens introduceerde ze panelleden Eelco Damen, voorzitter RvB Cordaan, Marlies Veldhuijzen van Zanten, oud staatssecretaris VWS, en Hans Vuijsje, oud directeur Joods Maatschappelijk werk.

Een plek voor gelijkgestemden
Alle panelleden hielden een kort pleidooi. Eelco Damen benadrukte daarbij nogmaals het belang van een plek waar zorg geboden wordt met behoud van de Joodse identiteit. Marlies Veldhuijzen van Zanten refereerde aan haar eigen ervaring. Toen haar moeder werd opgenomen in een verpleeghuis was het prettig dat er een plek was waar haar moeder zichzelf kon zijn, en niet steeds opnieuw haar verhaal hoefde te vertellen. Een plek met gelijkgestemden is zeer belangrijk. Tot slot vroeg Hans Vuijsje zich af wat het belang van komende generaties zou zijn. Zal generation Y ter zijner tijd een zelfde waarde hechten aan Joodse zorg?

In gesprek
Onder leiding van gespreksleider Ronit Palache gingen de panelleden met elkaar in gesprek. Dit leverde een levendige discussie op. Max van Praag en mevrouw Vissel schoven aan. Aan hen werd de vraag gesteld of zij in de toekomst gebruik zouden maken van de zorg die Beth Shalom biedt. Mevrouw Vissel, bewoonster van een aanleunwoning, was daar zeer duidelijk over: “Schuif mij maar door!”. Ze lichtte toe dat ze bewust naar Amsterdam was verhuisd en had gekozen voor een aanleunwoning bij Beth Shalom. Mocht ze ooit zorg nodig hebben dan weet ze zich gegarandeerd van zorg die bij haar past.

Eerste exemplaar boek 80Plus Jews overhandigd
De bijeenkomst eindigde met de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van het boek. Auteur Ido Abram kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Zijn dochter nam zijn rol waar en overhandigde het eerste exemplaar aan mevrouw Nira Staretz, minister counsellor van de Israëlische ambassade. Ook bewoonster mevrouw Jessurun Cardozo ontving een boek.

 

 

Deel deze pagina