Oprichting Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief moet kwaliteitsimpuls geven aan wijkzorg Cordaan

dinsdag 16 oktober 2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Zorg in de wijk bij Cordaan anders ingericht. Dit is de uitkomst van uitvoerige gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden uit de wijk. Zij geven aan vooral kwalitatief goede zorg te willen leveren aan cliënten en willen daar beter in worden gefaciliteerd. In combinatie met de veranderende zorgvraag en de gespannen arbeidsmarkt heeft dit Cordaan doen besluiten zelfsturing los te laten binnen de thuiszorg, en de wijkverpleging anders te organiseren. Wijkteams worden zo ingericht dat verpleegkundigen en verzorgenden zich volledig kunnen richten op de zorg voor de cliënten.

Nieuwe structuur: wijkteams en het Amsterdam Wijkverpleegkundig Collectief
Vanaf januari 2019 werken wijkteams onder leiding van een teamcoördinator. Op deze manier worden teamleden optimaal ontzorgd en kunnen zij zich volledig richten op het leveren van kwalitatief goede zorg. De wijkverpleegkundigen van Cordaan worden georganiseerd in het “Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief”. Door deze wijziging kan de wijkverpleegkundige beter invulling geven aan het vak, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Wijkverpleging 2018. Hiermee geven we gehoor aan de sterke wens van de wijkverpleegkundige voor professionele autonomie.

Regierol en meer professionele autonomie voor de wijkverpleegkundigen
De wijkverpleegkundigen uit het collectief hebben de regierol. Zij zijn autonoom in hun handelen en bepalen zelf wanneer zij cliënten bezoeken en zorg verlenen. Elke wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor circa 50 cliënten. Binnen het collectief krijgen de wijkverpleegkundigen de ruimte om aan de ontwikkeling van hun vak en vakinhoudelijk leiderschap te werken, door middel van themadagen, intervisie en scholing. Ook krijgen zij de ruimte om binnen hun wijk, samen met andere partners in de wijk, te werken aan preventie. Dit alles met als doel de kwaliteit van zorg voor de ouderen in Amsterdam te bevorderen voor nu en in de (nabije) toekomst.

Impuls instroom- en omscholingstrajecten
Cordaan verwacht hiermee ook een impuls te geven aan de instroom van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast gaat Cordaan door met het intensiveren van de succesvolle instroom en omschooltrajecten. Iedereen die de zorg een warm hart toedraagt en intrinsiek gemotiveerd is krijgt bij Cordaan een baan, van helpende tot wijkverpleegkundige.

Lees hier meer over het Amsterdams wijkverpleegkundig collectief.

Deel deze pagina