Nieuw project van Cordaan & Markant: 'Er zit een zorgvrijwilliger in jou!'

donderdag 22 maart 2018

Binnenkort start de pilot van een nieuwe project: Zorgvrijwilliger bij Cordaan. Een zorgvrijwilliger is iemand die maatje wordt van een bewoner met dementie of een zware lichamelijke beperking. Het bijzondere is dat de zorgvrijwilliger ook lichte zorgtaken mag doen, in overleg met het zorgteam. Dit is een samenspel tussen de bewoner, familie en het zorgteam, waarin de zorgvrijwilliger de spil is.

Wat de vrijwilliger precies gaat doen, gebeurt in goed overleg met de familie en het zorgteam. Een wandeling in het park of samen koffie drinken en een praatje maken. In ieder geval is de inzet één op één, en de zorgvrijwilliger blijft bij cliënt óók in de laatste levensfase.

De zorgvrijwilliger krijgt een gedegen tweedaagse training voordat hij van start gaat. Er is een coördinator die te allen tijde coachend op de achtergrond aanwezig is, en er zijn terugkom-momenten om met elkaar de stand van zaken door te nemen. De trainingsdagen staan gepland voor 17 en 24 april.

Wilt u meer informatie over deze pilot? Zoek dan contact met Yolande Rijnders of Nicole Stoffelen van Markant (020) 886 88 00

Deel deze pagina