Met waardigheid en trots: Meryem Donks vertelt over haar werk met islamitische ouderen

woensdag 13 april 2016

Deze week kunt u op de website ‘Waardigheid en trots’* een interview lezen met Meryem Donks van Cordaan. Meryem werkt als persoonlijk begeleider bij Al-Noor, een woongroep voor islamitische dementerende ouderen van Cordaan. Binnen de woongroep weet zij dilemma’s bloot te leggen waar cultuur en professionaliteit elkaar raken. Zorg leveren binnen een woongroep voor dementerende islamitische ouderen is anders, zegt Meryem.

De wijze waarop Donks de medewerkers en de cliënten op de woongroep begeleidt, leverde haar in oktober van het afgelopen jaar de V&VN Zorgaward 2015 op.

*Het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en trots’ is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’, waarin V&VN, ZN, ActiZ, Zorginstituut Nederland en andere organisaties samenwerken aan de hand van 5 pijlers: Veilige zorg, Ruimte voor professionals, Leiderschap, Openheid en transparantie, Samenwerken met cliënt, informele zorg en formele zorg.

Lees hier het interview met Meryem

Deel deze pagina