LifeWise biedt perspectief aan doelgroep LVB met complexe problemen

dinsdag 30 mei 2017

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende complexe problematiek hebben het vaak moeilijk, zeker in de grote steden. Voor hulpverleners zijn ze lastig bereikbaar. Het is een doelgroep die overlast kan veroorzaken en ruim vertegenwoordigd is in de statistieken over (lichte) criminaliteit. Zorgorganisatie Middin nam het initiatief om samen met Cordaan een methodisch kader te ontwikkelen voor de begeleiding van deze doelgroep: LifeWise. Maandag 29 mei is LifeWise op een bijeenkomst in Den Haag gepresenteerd.

In de afgelopen jaren ontwikkelden Cordaan - in Amsterdam - en Middin in regio Den Haag en Rotterdam werkenderwijs de nodige expertise in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking met complexe problematiek. Tot nu toe was hun effectieve werkwijze niet vastgelegd. Daar is nu verandering ingekomen met Lifewise: een handzame, praktische beschrijving, die direct uitvoerbaar en overdraagbaar is.

LifeWise richt zich op de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking (mensen met een IQ tussen 55 en 85) met bijkomende complexe problematiek. Naar schatting bijna 16% van de Nederlanders valt onder deze categorie. Voor hen wordt het dagelijks leven steeds complexer. Ze hebben onder meer problemen bij het voeren van een eigen huishouden, het aangaan en onderhouden van relaties, het vinden en behouden van werk. Van alle mensen die met justitie in aanraking komen heeft 30% een licht verstandelijke beperking.

LifeWise geeft met zestien praktische handvatten richting aan het begeleidingsproces. Deze handvatten vallen onder vier pijlers: inbedden, verbinden, ontwikkelen en stabiliseren. Verwijzers en justitiële partners erkennen de resultaten van de gehanteerde werkwijze.

Middin en Cordaan delen hun opgedane kennis en ervaring onder meer via www.lifewiselvb.nl met andere hulpverleners die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problematiek.

In de ontwikkeling van LifeWise is samengewerkt met de vakgroep Metamedica van het VUmc. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van LifeWise is tot stand gekomen met subsidie van het Zorgondersteuningsfonds.

Deel deze pagina