Kent u de Matchmaker Informele Zorg service al?

donderdag 29 juli 2021

Alle vragen met betrekking tot de inzet van vrijwilligers voor cliënten die thuiszorg van Cordaan ontvangen, kunnen aangemeld worden bij de Matchmaker Informele Zorg service. Eerst wordt gekeken of de vraag bij Burennetwerk past en aan één van de 1400 goede buren gekoppeld kan worden. Als de vraag niet passend is komt de matchmaker in beeld om te zorgen voor de best passende oplossing binnen het gehele aanbod van informele zorg in Amsterdam. De matchmaker neemt contact op met de cliënt, mantelzorger en zorgprofessional en verzorgt de aanmelding bij een passende organisatie. De matchmaker blijft betrokken tot er een match is gevonden en verzorgt de terugkoppeling aan alle betrokkenen.

Onlangs hebben de Matchmakers Informele Zorg Cordaan Thuiszorg samen met de Cordaan casemanagers dementie tijdens een online bijeenkomst gekeken hoe de informele zorg beter ingezet kan worden voor Amsterdammers. Tijdens deze bijeenkomst werd er onder meer ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de resultaten die afgelopen jaar zijn bereikt door deze unieke samenwerking tussen Burennetwerk en Cordaan Thuiszorg. Belangrijker nog zijn de matchverhalen, de mooie verbindingen die gemaakt worden tussen de Cordaan Thuiszorg cliënten en vrijwilligers. Dat is de daadwerkelijke impact van de Matchmaker Informele Zorg service!

Wanneer wordt de hulpvraag doorverwezen naar de Matchmakers Informele Zorg?
Burennetwerk biedt laagdrempelige burenhulp en koppelt buurtgenoten aan elkaar voor eenvoudige sociale, praktische en vervoershulpvragen. Wanneer de hulpvraag niet passend is, bijvoorbeeld omdat de hulpvraag en/of situatie complexer is, gaat de matchmaker actief aan de slag. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van dementie, wordt de hulpvraag al gauw wat ingewikkelder. De cliënt kan moeite hebben om gezichten te herkennen en/of om zelf afspraken te maken met de goede buur. Dan gaat de matchmaker op zoek naar een andere oplossing en doet dit in overleg en afstemming met de casemanager dementie. Samen kijken we wat er mogelijk is en prettig is voor de cliënt. En ook de eventuele mantelzorger wordt hierin betrokken.

Casemanager Liza: “Soms is het enorm zoeken naar vrijwilligers, dat kost veel tijd. Het is fijn dat de matchmakers voor ons die tijd erin kan stoppen”

Onderdeel van de bijeenkomst was een quiz met 10 meerkeuze vragen over de samenwerking en mogelijke casussen. Als winnaar uit de bus kwam Liza Cremer, zij had maar liefst alle antwoorden goed! Liza: “De Matchmaker Informele Zorg service is echt superhandig. Het kost gewoon hartstikke veel tijd als ik het zelf moet doen. Het verschilt per stadsdeel, en soms zelfs per wijk, wat het aanbod is in de informele zorg. Soms is het enorm zoeken en vaak koppelen organisaties niet terug en moet je echt vinger aan de pols houden, dat schiet er vaak bij in. Ontzettend fijn dat de matchmaker er is voor ons en die tijd daarin kan stoppen! De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk voor onze cliënten, zeker voor het sociale aspect. Er is steeds meer eenzaamheid. En nu er steeds meer weg bezuinigd wordt op ambulante ondersteuning, mensen langer thuis moeten wonen en meer op hun eigen netwerk moeten terugvallen, is het nog belangrijker geworden. Sommige mensen hebben dat netwerk helemaal niet of het is niet te doen voor hen. Dan kan de inzet van een vrijwilliger helpen.”

Als winnaar van de quiz ontving Liza – behalve natuurlijk de eer van de groep - van het team ook een speciale Matchmaker Informele Zorg beker uitgereikt samen met wat thee en lekkers. “Oh wat lief, dat had niet gehoeven. Maar ik kan niet werken zonder thee, dus deze komt goed van pas, bedankt!”

Na afloop van de bijeenkomst waren de reacties positief en enthousiast: “Echt een nuttige bijeenkomst, hier kunnen we in de praktijk echt wat mee!” 

Meer weten over de Matchmaker Informele Zorg en Burennetwerk? Klik dan hier

Deel deze pagina