JobWise. Het vervolg op LifeWise

dinsdag 20 november 2018

Bij de afsluiting van de projectfase van LifeWise is bekend gemaakt dat er een vervolg komt. LifeWise staat nu als methodisch kader. Het biedt begeleiders handvatten om cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) én bijkomende complexe problemen (zoals verslaving, schulden, dakloosheid) goed bij te staan. JobWise moet een nieuw traject worden dat gericht is op werk voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Daarnaast loopt er nog een project bij Vilans om LifeWise te erkennen als kwaliteitsinstrument.

Omdat er veel belangstelling is van andere zorgaanbieders, wordt onderzocht op welke manier LifeWise ook voor andere organisaties beschikbaarkan worden gesteld. Blijkbaar voorziet dit methodisch kader in een grote behoefte. De kracht van LifeWise is dat het niet meer is dan een beschrijving van hoe hulpverleners van Middin en Cordaan in de praktijk handelen. Dat maakt het zo’n krachtig instrument. De praktijk van Cordaan en Middin is in LifeWise vastgelegd zodat het ook overdraagbaar is en iedereen dezelfde taal spreekt. Dat het voorziet in een behoefte, zoals ook blijkt uit de belangstelling van andere organisaties.

Lees meer op de website van LifeWise.

Deel deze pagina