Informatie Coronavirus

vrijdag 27 november 2020

Corona is helaas nog niet weg. Ook in onze locaties zagen we het aantal besmettingen de laatste weken weer toenemen. De strenge maatregelen die Cordaan heeft ingevoerd, gelden dus nog steeds. Wij vragen onze bezoekers en medewerkers om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Ook moet iedereen binnen onze locaties altijd een mondneusmasker dragen. Onze medewerkers werken hard aan een veilige woon- en zorgplek voor onze cliënten. Wij vragen iedereen die op bezoek komt, familie en vrienden, om ons daarbij te helpen. Wees voorzichtig en blijf alert. Zo zorgen we voor elkaar.

Bekijk voor meer informatie over het Coronavirus onze speciale pagina

Zo lang het Coronavirus onder ons is, hebben we de grote verantwoordelijkheid om onze bewoners en medewerkers te beschermen tegen nieuwe uitbraken. Dit vraagt zorgvuldige afwegingen voor iedere locatie, met als doel het maximaal haalbare voor bewoners te realiseren. Zowel medewerkers als de lokale cliëntenraad zijn betrokken bij de afwegingen die gemaakt worden. Met betrekking tot de bezoekregeling kunt u bij de locatie zelf informeren wat het maximum aantal bezoekers is en hoe de bezoekregeling is vormgegeven. 

Bezoekregeling verpleeghuizen en locaties VGZ/GGZ
Het maximum aantal bezoekers per bewoner per week kan per locatie verschillen evenals hoe de bezoekregeling is vormgegeven. Informeer bij de locatie zelf hoeveel bezoek er op deze plek is toegestaan. Meer informatie

Dagbesteding en logeren
Cliënten gaan zoveel als mogelijk naar dagbesteding. Voor een aantal cliënten is maatwerk nodig, bijvoorbeeld omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben of omdat er specifieke omstandigheden zijn in de thuissituatie. Het hoe en wat wordt in nauw overleg tussen de thuissituatie en de dagbesteding afgestemd. 

Logeren bij vaste verwanten (of vaste anderen) en logeren bij Cordaan is onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk. Meer informatie

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel:

  • was uw handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • wend uw hoofd af als een ander hoest of niest
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenmand
  • Vermijd ter begroeting handen schudden en elkaar zoenen.

Raadpleeg voor actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-1

 

Deel deze pagina