Informatie Coronavirus

vrijdag 10 juli 2020

Laatst gewijzigd: 10 juli, 15.30 uur. Op woensdag 24 juni kondigden premier Rutte en minister de Jonge een snellere versoepeling van de bezoekregeling aan voor verpleeghuizen, waar dat mogelijk is. Goed nieuws voor onze bewoners en hun dierbaren, maar uiterst spannend voor ons als zorginstelling. Want zo lang het Coronavirus onder ons is, hebben we de grote verantwoordelijkheid om onze bewoners en medewerkers te beschermen tegen nieuwe uitbraken. Daarom vereist ook deze versoepeling een zorgvuldige afweging voor iedere locatie met als doel het maximaal haalbare voor bewoners te realiseren. Zowel medewerkers als de lokale cliëntenraad zijn betrokken bij deze afweging. U kunt bij de locatie zelf informeren wat het maximum aantal bezoekers is en hoe de bezoekregeling is vormgegeven.

Bekijk voor meer informatie over het Coronavirus op onze speciale pagina

Verruiming bezoekregeling verpleeghuizen
Het maximum aantal bezoekers per bewoner per week kan per locatie verschillen evenals hoe de bezoekregeling is vormgegeven. Informeer bij de locatie zelf hoeveel bezoek er op deze plek is toegestaan. Meer informatie

Verruiming bezoekregeling VGZ/GGZ
Bezoekregelingen voor woonlocaties VGZ en GGZ zijn maatwerk. Bewoners en contactpersonen ontvangen daarom via de teammanager informatie over mogelijkheden voor bezoek. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of teammanager. Samen kunt u afspraken maken die passen bij de situatie. Meer informatie

Dagbesteding en logeren
Vanaf 13 juli mogen cliënten, zoveel als mogelijk, weer naar dagbesteding. Voor een aantal cliënten is maatwerk nodig, bijvoorbeeld omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben of omdat er specifieke omstandigheden zijn in de thuissituatie. Het hoe en wat wordt in nauw overleg tussen de thuissituatie en de dagbesteding afgestemd. 

Logeren bij vaste verwanten (of vaste anderen) en logeren bij Cordaan is onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk. Meer informatie

Faciliteiten in de locaties
- Op dit moment wordt op elke locatie gekeken welke noodzakelijke voorbereidingen nodig zijn om restaurants weer veilig open te stellen voor zowel bewoners als bezoekers van buitenaf. 
- Afspraken met kappers en pedicures zijn voor bewoners van de locaties weer opgestart. Afspraken voor externe klanten volgen later.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel:

  • was uw handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • wend uw hoofd af als een ander hoest of niest
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in de prullenmand
  • Vermijd ter begroeting handen schudden en elkaar zoenen.

Raadpleeg voor actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-1

 

Deel deze pagina