Handboek Emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking

maandag 13 februari 2017

In de ondersteuning van cliënten met een verstandelijke beperking speelt emotionele ontwikkeling tegenwoordig een centrale rol. Dat is een goede zaak, maar vraagt ook om kennis van dit onderwerp in het werkveld. Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over emotionele ontwikkeling? Hoe breng je de emotionele ontwikkeling betrouwbaar in kaart? En hoe sluit de begeleiding het best aan bij het ontwikkelingsniveau van een cliënt? Op deze en andere vragen geeft 'Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking' antwoord.

Dit handboek biedt een actueel overzicht van de belangrijkste verworvenheden en discussies op het gebied van emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking, zowel in wetenschappelijk onderzoek als in de alledaagse praktijk. Verschillende aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling (zoals cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, gehechtheid en autisme) die in verband staan met de emotionele ontwikkeling worden besproken.

Deze brede kijk op de persoonlijkheidsontwikkeling leidt tot een beter begrip van het ontstaan van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee draagt dit handboek bij aan het leggen van een stevige basis voor een vruchtbare en evenwichtige omgang met emotionele ontwikkeling in de verstandelijk gehandicaptenzorg.
 
Het Handboek emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking kwam tot stand dankzij het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking en het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO). Professionals vanuit verschillende disciplines, werkzaam in de praktijk met mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, Duitsland en België hebben een bijdrage geleverd aan dit boek (Jac. de Bruijn, Jolanda Vonk, Ad van den Broek, Brian Twint (red)). Waaronder twee medewerkers van Cordaan.

Deel deze pagina