Gezocht: nieuwe leden voor de Centrale Cliëntenraad

woensdag 19 augustus 2020

De Centrale Cliëntenraad van Cordaan (CCC) zoekt nieuwe leden voor de zorgdomeinen Wonen met zorg voor ouderen, GGZ en LVB+. Wilt u als cliënt of vertegenwoordiger meepraten en –denken over belangrijke thema’s die onze cliënten raken? Of kent u iemand die uitermate geschikt is voor deze rol?

Over de Centrale Cliëntenraad van Cordaan
De CCC bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers en staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Zij vergaderen met de Raad van Bestuur over Cordaanbrede vraagstukken zoals kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in wetgeving, wijzigingen in de organisatie, innovaties, financiën en huisvesting.

Taken en verantwoordelijkheden van CCC-leden:

  • Deelnemen aan vergaderingen;
  • Meedenken en meepraten over zaken die cliënten raken;
  • Deelnemen aan activiteiten van de CCC;
  • De eigen cliëntenraad informeren over de activiteiten van de CCC;
  • De achterban informeren over activiteiten van de CCC;
  • Achterban raadplegen voor advies;

Op dit moment zoeken wij nieuwe leden voor de domeinen Wonen met zorg voor ouderen, mensen met psychiatrische problemen (GGZ) en mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB+). Hieronder treft u een overzicht van de bijbehorende werkzaamheden:

Wonen met zorg voor ouderen
Als lid van de cliëntenraad 'Wonen met zorg voor ouderen' praat u mee over onderwerpen die alle cliënten in onze verpleeghuizen raken. U onderhoudt daarom contact met de lokale cliëntenraden in deze huizen. U bent bekend met de langdurige zorg, en heeft affiniteit met ouderen.

LVB+
Als LVB+-vertegenwoordiger zoekt u actief contact met deze cliënten in hun woonlocaties, en onderzoekt u de staat van de medezeggenschap. Goed contact met de desbetreffende locatie- en teammanagers is hiervoor essentieel.

GGZ
Mensen die bij Cordaan zorg krijgen op het gebied van geestelijke gezondheid, hebben een eigen cliëntenraad: de Sectorale Raad GGZ. In deze raad zitten afgevaardigden van de GGZ-locaties. Vanuit de Sectorale Raad worden mensen afgevaardigd naar de CCC.

Enthousiast geworden?
Of heeft u vragen? Neem dan per mail contact op met de ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad: 
Régine Anmuth 
ranmuth@cordaan.nl 

Deel deze pagina