Geld voor stages in de zorg

vrijdag 23 oktober 2020

Het tekort aan personeel in de zorg is zorgelijk. Vooral nu het coronavirus nog niet onder controle is. Daarom doet Amsterdam haar best om meer stageplekken in Amsterdamse zorginstellingen mogelijk te maken.

Gemeente Amsterdam trekt € 500.000,- uit om het tekort aan stageplekken voor mbo-studenten in de zorg tegen te gaan. Dat betekent dat vanaf 2021 jaarlijks 100 extra mbo-studenten stage kunnen lopen bij Cordaan en onze collega-zorginstellingen Amsta en Amsteltring

Diploma halen
Het is belangrijk dat mbo-studenten die een opleiding in de zorg doen, ook daadwerkelijk hun diploma kunnen halen. Een stage is hiervoor noodzakelijk. Momenteel zijn stageplekken schaars. Dat komt omdat de zorginstellingen geen personeel kunnen vrijmaken om de mbo'ers te begeleiden. Met het extra geld moet meer begeleiding mogelijk worden gemaakt.

Leren in de praktijk
Er komen extra opleiding- en stageplekken bij zorginstellingen van Amsta, Amstelring en Cordaan. Dit gebeurt in samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC TOP. De stageplekken zijn bedoeld voor studenten die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen en voor zij-instromers (BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg) van alle niveaus. Studenten lopen tijdens hun stage mee met zorgprofessionals om van hen het werk in de praktijk te leren. Leraren geven niet langer les in het klaslokaal maar op de werkvloer, waardoor ze ook een deel van de stagebegeleiding op zich kunnen nemen.

MBO-Agenda
Met de MBO-Agenda investeert Amsterdam samen met de mbo-instellingen in toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs, een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en een succesvolle schoolloopbaan voor alle studenten. Er is extra aandacht voor de meest kwetsbare jongeren. Ook speelt de MBO-Agenda in op de veranderende economie en arbeidsmarkt.

Deel deze pagina