Ervaringsdeskundige promoveert op herstelbeweging GGZ

donderdag 13 april 2017

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bestaat nog een grote kloof tussen wetenschappelijke kennis en professionele zorg enerzijds en de belevingswereld van cliënten aan de andere kant. Dat moet veranderen, bepleit Wilma Boevink, onderzoeker bij het Trimbos instituut en ervaringsdeskundige, vandaag bij haar promotie aan de Universiteit van Maastricht. Haar proefschrift heeft de titel: ‘Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’.

Boevink pleit niet voor een ‘tegenbeweging’ vanuit de cliënt, maar voor het verbinden van persoonlijke en collectieve patiëntervaringen met wetenschappelijke en professionele kennis. Het draait om kruisbestuiving, vooral in de dagelijkse praktijk, op het individueel niveau van cliënt, hulpverlener en het netwerk eromheen. Dit basisprincipe is ook de grondslag voor de beweging De Nieuwe GGZ, waarvan Boevink een van de initiatiefnemers is.

Wilma Boevink stond aan de wieg van de herstelbeweging in Nederland: een door cliënten ontwikkeld en uitgevoerd herstelprogramma. Bij Cordaan is hieruit Team Herstel ontstaan. Dit team bestaat uit acht ervaringswerkers met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Het team adviseert directie en managers over het beleid, en benut eigen ervaringen om anderen te ondersteunen in hun persoonlijke herstelproces, het vinden van eigen kracht, wensen en dromen.

Herstel betekent in dit verband niet genezen. Het gaat om maatschappelijk, sociaal en persoonlijk herstel. Het opbouwen en hervinden van de eigen identiteit, het heroveren van regie op het eigen bestaan en het weer meedoen in de maatschappij. De ervaringsdeskundigen van Team Herstel organiseren daarom evenementen, workshops, cursussen en huiskamergesprekken, en dragen hiermee bij aan het zoeken naar de kracht die een cliënt in zich heeft. Een van de ervaringsdeskundigen van Team Herstel is Claudia Waalberg. Lees het verhaal van Claudia.

Meer informatie? Kijk op de webpagina van Team Herstel.

Bron: Skipr.nl, 30 maart 2017

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina