Eerste berichten van het Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief

woensdag 6 februari 2019

Begin 2019 startte het Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief. Dit Collectief geeft wijkverpleegkundigen van Cordaan de ruimte zichzelf en het vak verder te ontwikkelen. Met een duidelijke, gezamenlijke visie voor de toekomst. Manager Wijkverpleging Jonas Litjens schreef een blog over het hoe en waarom van het Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief, en deelt zijn eerste bevindingen.

In de wijkzorg staan we voor een grote uitdaging: de stad Amsterdam krijgt steeds meer inwoners die behoefte hebben aan zorg. Zorg die zowel qua aard complexer wordt en die vervolgens ook toeneemt. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat het aantal medewerkers in de wijkzorg niet in dezelfde mate zal groeien. Dus komt het er op aan dat zorg op een passende, slimme juiste wijze wordt ingezet.

Aan mij - Manager Wijkverpleging - de eer om het Collectief in goede banen te leiden. Dit doe ik samen met Manager Zorg & Behandeling Chris van der Hout (zie foto) en met de nieuwe collega-managers wijkverpleging die in maart starten.

Het Collectief startte in januari. De eerste maand stond in het teken van een aantal kick-offs: drie grote bijeenkomsten waar Chris en ik de grote lijnen en kansen hebben geschetst van het werken vanuit het Collectief en zoveel mogelijk vragen beantwoordden en onduidelijkheden wegnamen. Het waren erg energieke, positieve en verbindende bijeenkomsten. Het verheugde me dat de collega’s zo enthousiast zijn en vertrouwen hebben in de toekomst van het Collectief.

Na deze kick-offs trokken Chris en ik, als startende managers, langs alle clusters van Amsterdam om met alle wijkverpleegkundigen in gesprek te gaan. Veertien in totaal. En elk cluster met zijn eigen uitdagingen, behoeften en actiepunten. In deze gesprekken stond de vraag centraal: hoe ontwikkel je je in je nieuwe rol als wijkverpleegkundige? Dit proces vraagt om aanpassen en vooral ook loslaten. Geen planning meer maken voor het team, geen gaten meer opvullen in de roosters en geen semi-manager meer zijn. In de nieuwe opzet van de organisatie van Zorg in de Wijk is de teamcoördinator de leidinggevende van de wijkteams. De prioriteit ligt de eerste maanden bij het op orde krijgen van de basis: de wijkverpleegkundigen gaan alle cliënten weer bezoeken en waar nodig her-indiceren.

Dit doen de wijkverpleegkundigen gelukkig niet alleen. Vanuit het Collectief werken namelijk ook de gespecialiseerd verpleegkundigen, casemanagers, en behandelaren (ergo- en fysiotherapeuten). Samen zorgen we ervoor dat we anders gaan kijken naar de zorg. Woorden als preventie, zelfmanagement en innovatie roepen we al jaren, maar wat betekent dat nou voor ons, in Amsterdam, anno 2019? Ook willen we - zoals beschreven in het Kwaliteitskader Wijkverpleging 2018 - het effect meten van ons handelen. Want focussen op de kwaliteit en het resultaat van onze zorg is veel interessanter dan het precieze aantal handelingen dat we uitvoeren.

Dit positieve begin heb ik als inspirerend en motiverend ervaren. Het geeft vertrouwen in de toekomst. Ik ben trots op de bijeenkomsten en mooie gesprekken die al hebben plaatsgevonden en hoe hier op is gereageerd. Ik voel me krachtiger dan ooit als professional, en heb het gevoel dat ik hier al jaren naar toe aan het werken was. Sinds het Collectief is gestart staan er steeds nieuwe wijkverpleegkundigen op de stoep. Dit is denk ik een teken dat we op weg zijn het vak aantrekkelijker te maken en dat zorgprofessionals enthousiast raken. Precies de reden waarom ik ooit Ambassadeur voor de wijkverpleegkundigen ben geworden!

Samen, collectief, gaan we hier iets moois van maken. Als we allemaal onze schouders eronder zetten, gaan we echt het verschil maken in de wijkzorg en hopelijk een inspiratie zijn voor andere organisaties in Nederland. Het is nu nog even wennen en onze plek vinden. Maar we hebben een duidelijk doel voor ogen dat vraagt om extra inzet en inspanning. We gaan er later de vruchten van plukken. Welkom in de nieuwe toekomst van de wijkzorg!

Jonas Litjens - Manager Wijkverpleging

Deel deze pagina