Duurzame huisvesting Cordaan door inzicht energie

maandag 17 september 2018

Goede zorg staat bij Cordaan altijd voorop. Als een van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam neemt ze ook haar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Jan van Dam, adjunct-directeur huisvesting, vertelt over hun aanpak.

Cordaan heeft met veranderende zorgvragen te maken die een nieuwe manier van huisvesten noodzakelijk maken. Dit heeft gevolgen voor de strategische koers van de zorgorganisatie waarin flexibiliteit gewenst is om op deze veranderingen in te spelen. Jan: “Mensen blijven langer thuis wonen, terwijl lang niet alle woningen daar geschikt voor zijn. Als mensen bij ons komen wonen is dat vaak voor een kortere duur, maar met een zwaardere zorgvraag dan voorheen. De huisvesting moet daar goed op aansluiten. Ook worden voormalige verzorgingshuizen geschikt gemaakt voor nieuwe doelgroepen of worden ze omgevormd tot woningen die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen.”

Inzicht als basis voor verduurzamen
Een aantal jaren geleden groeide bij Cordaan het besef dat zij naast zorg ook een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om duurzaamheid. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Cordaan sloot zich in 2015 aan bij de Green Deal van Amsterdam en bij de Milieuthermometer Zorg die een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Cordaan heeft al zes locaties met een zilveren Milieuthermometer. Verder zijn de vervoersbewegingen verminderd en wordt het wagenpark omgezet naar elektrisch rijden.
Bij de verduurzaming van de huisvesting is begonnen met het ‘laaghangend fruit’, zoals de overstap naar LED-verlichting en het krijgen van inzicht in het energieverbruik. “Dat inzicht bleek een cruciale factor. Het gaf ons een compleet beeld van alle gebouwen en de locaties waar sprake was van verspilling. Van daaruit konden we gericht besparingsmaatregelen treffen en onze energieadministratie en -inkoop verbeteren,“ licht Jan toe.

De juiste balans tussen ambities en welzijn
En daar bleef het niet bij. Cordaan werkt met een energiebeleidsplan, waarbij voor onderhoud en (ver)bouwprojecten rekening wordt gehouden met de eisen volgens de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED). Dit beleidsplan heeft er ook toe geleid dat op verschillende locaties de eerste zonnepanelen in gebruik zijn genomen. Hiervoor heeft Cordaan de SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) gebruikt, waarmee de terugverdientijd kan worden verkort. Jan: “Mooie ontwikkelingen die ons weer een stap dichter bij de klimaatdoelstellingen brengen, al zijn we er nog lang niet. Op de korte termijn willen we nauwkeurig in kaart brengen waar we staan op onze verduurzamingsroute naar energieneutraal en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Daarbij mag het belang van onze primaire taak - goede zorg en welzijn - niet uit het oog worden verloren. We streven naar een optimale balans tussen verduurzaming en comfort voor onze cliënten.”

Cordaan en INNAX
Het verduurzamen van vastgoed vraagt om specifieke expertise in energiemanagement en verdergaande maatregelen. Dat was voor Cordaan reden om in 2014 te gaan samenwerken met INNAX voor het uitstippelen van een duurzaamheidsbeleid. Als energiemeetbedrijf draagt INNAX zorg voor de energieadministratie, het inzichtelijk maken van energiestromen én besparingsmogelijkheden. Daarnaast helpt INNAX bij het uitvoeren van de energie-audits (EED) en in gebruik nemen van zonnepanelen, van de allereerste scans en aanvraag van subsidie tot en met de installatie. “Met recht een duurzame samenwerking die klaar is voor de uitdagingen die ons te wachten staan,”  aldus Jan van Dam.

Deel deze pagina