Doorstromen zonder drempels tussen Cordaan en Pantar

vrijdag 20 juli 2018

Maximale participatie en een werkomgeving die past bij iemands talent. Dat is wat zowel Pantar als Cordaan voor ogen hebben en waar we elkaar in vinden. Vanaf deze zomer gaan Pantar en Cordaan een stap verder in de samenwerking in het project ‘Drempelloze doorstroom’. Het doel van dit project is betere doorstroommogelijkheden voor medewerkers/cliënten van beide organisaties te creëren. Waardoor mensen straks, al dan niet tijdelijk, beter op hun plek zitten. Medewerkers voor wie het werk bij Pantar (tijdelijk) te hoog gegrepen is, kunnen doorstromen naar dagbesteding waar ze weer in hun kracht komen. En vice versa kunnen cliënten van het leerwerkbedrijf van Cordaan die klaar zijn voor werk, bij Pantar aan de slag.

Uniek
Het project is uniek. Nog niet eerder werd de samenwerking tussen deze twee organisatie nu ook echt in processen en werkwijzen samengevoegd. Annemiek Beemsterboer, manager Instroom van Pantar en projectleider van dit project: “We gaan klein beginnen. Van beide organisaties zullen 10 medewerkers/cliënten worden geselecteerd voor wie deze drempelloze doorstroom een passende optie zou kunnen zijn. In dit project staat de medewerker/cliënt centraal. Het gaat om de beste plek voor die specifieke medewerker voor dat moment. Waarbij ik het belangrijk vind om te vermelden dat de medewerkers van Pantar die mee gaan doen in deze pilot hun arbeidsrechtelijke positie bij Pantar zullen behouden.”

Maatschappelijke waarde
De komende 9 maanden zullen van beide organisaties collega’s van HRM, Instroom, Matching, Leerwerkbedrijf en beleid invulling gaan geven aan alle aspecten van doorstroming. Projectleider namens Cordaan is Luciën Bianchi (manager instroom/Leerwerkbedrijf): “We willen goed inzicht krijgen in juridische en financiële consequenties van drempelloze doorstroom. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken voor een cliënt/medewerker en voor de organisaties? Hoe kunnen we elkaar vinden op overgangsmomenten met behoud van onze eigen methodieken en werkwijzen? Ook al is het een kleine groep waar we mee aan de slag gaan, de ervaringen die we hiermee opdoen gaan maatschappelijk gezien waarschijnlijk veel opleveren. Een betere doorstroming naar passend en duurzaam werk is bijvoorbeeld een hele belangrijke doelstelling van De Sociaal Werkkoepel. Andere organisaties en de gemeente zullen met interesse ons project volgen.”

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina