Doorstromen zonder drempels

dinsdag 10 april 2018

Doorstromen vanuit het leerwerkbedrijf naar werk en andersom? Dat gaan Pantar en Leerwerkbedrijf Cordaan vanaf 15 juni samen mogelijk maken met het project ‘Drempelloze doorstroom en terugstroom’. Gerda van der Meer, directeur werk en dagbesteding bij Cordaan en Rutger van Krimpen, directeur bij Pantar, hebben dit onlangs samen afgesproken.

Vooruitlopen op koepel
Cordaan werkt vooral met mensen die arbeidsmatige dagbesteding doen en inmiddels ook met een kleinere groep die vanuit de Participatiewet beschut werk doet. Pantar richt zich, naast de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) ook op mensen die vanuit de Participatiewet een springplank nodig hebben naar de reguliere arbeidsmarkt. Beide organisaties streven naar verdere samenwerking om zo iedereen een plek te geven waar hij of zij het beste tot zijn recht komt.

Tien kandidaten in negen maanden
Mensen voor wie het werk bij Pantar (tijdelijk) te hoog gegrepen is, kunnen doorstromen naar dagbesteding waar ze weer in hun kracht komen. En vice versa kunnen mensen die bij Cordaan klaar zijn voor werk bij Pantar aan de slag. Het doel is dat beide organisaties van elkaar leren. Het project verloopt met gesloten beurs en gaat de komende negen maanden aan de slag met tien kandidaten. Daarna worden de samenwerking en de resultaten geëvalueerd.

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina